Склад і будова гідросфери, її функції як складової частини біосфери

02.10.2015

Склад і будова гідросфери, її функції як складової частини біосфери

Читайте також:

Атмосфера, її склад і призначення

Атмосфера — газова оболонка Землі, яка утримується планетою допомогою сили тяжіння і приймає участь у її добовому та річному обертанні. Вона складається із суміші різних газів, водяної пари та пилу.

Із збільшенням висоти щільність повітря зменшується, і атмосфера плавно переходить у космічний простір. Вона ділиться на шари: тропосферу, стратосферу, мезосфері, термосферу і екзосферу, які відрізняються температурою, іонізацією молекул, довлением та іншими параметрами. Між атмосферою і земною поверхнею відбувається постійний обмін теплом і вологою, що разом з циркуляцією атмосфери впливає на основні кліматоутворюючу процеси. Атмосфера є активним учасником фізичних процесів, які протікають на суші й у верхніх шарах водойм.

Фізико-хімічні перетворення компонентів атмосфери є найважливішим знанням для екології навколишнього середовища. Специфічні особливості цих перетворень пов’язані як з природними (фаза сонячної активності, географічне положення, час доби), так і з антропогенними факторами. Знання механізмів цих перетворень необхідно для розробки методів захисту навколишнього середовища від промислових забруднень.

Атмосфера виконує наступні функції:

• містить кисень, необхідний для дихання живих організмів;

• є джерелом вуглекислого газу для фотосинтезу рослин;

• захищає живі організми від космічних випромінювань;

• зберігає тепло Землі і регулює клімат;

• трансформує газоподібні продукти обміну речовин;

• переносить водяну пару по планеті;

• є середовищем життя літаючих форм організмів;

• служить джерелом хімічної сировини й енергії;

• приймає і трансформує пилоподібні відходи.

Склад атмосфери знаходиться в стані динамічної рівноваги і підтримується такими факторами, як переміщення повітряних мас (вітер і конвекція) і атмосферні опади, життєдіяльністю тваринного і рослинного світів, а також фізико-хімічними процесами в космосі, геохімічними явищами Землі і господарською діяльністю людини.

• Атмосфера має здатність до самоочищення. Але в сучасних умовах можливості природних систем очищення атмосфери серйозно підірвані та її екологічні проблеми є першочерговими в охороні навколишнього середовища.

Гідросфера — переривчаста водна оболонка Землі, що розташована між атмосферою і земною корою, включає в себе сукупність усіх вод планети: материкових (глибинних, ґрунтових, поверхневих), океанічних і атмосферних. Гідросфера є колискою життя на нашій планеті. Вона відіграє величезну роль у формуванні природного середовища нашої планети. Вельми активно впливає на атмосферні процеси (нагрівання і охолодження повітряних мас, насичення їх вологою і т. д.).

Гідросфера – як складова частина біосфери, складається з солоної води (моря, океани), прісної води (річки, озера, водосховища), твердої води (сніговий покрив, льодовики), а також пронизаної водою або парами води літосфери і атмосфери.

Гідросфера перебуває в стані безперервного руху, розвитку, оновлення. Щорічно з поверхні Землі випаровується близько 0,5 млн. км 3 води, що становить половину обсягу всіх водойм суші. Водяні пари атмосфери (в ній постійно присутній 12900 км 3 води) оновлюються протягом 8-10 діб. Вода річок в результаті стоку змінюється кожні 12 діб. Вода озер оновлюється кожні 10 років. Води світового океану повністю змінюються кожні 3 тис. років, а в самій малорухомій формі води — в льодовиках — повний водообмін відбувається за 8,5 тис. років. Живі організми відіграють величезну роль у кругообігу води. Весь обсяг гідросфери (близько 1,5 млрд. км 3 ) проходить через живу речовину за 2 млн. років.

У житті Землі вода відіграє виключно важливу роль. Дія води і вітру видозмінює поверхню планети, сприяючи руйнуванню гірських масивів і плоскогір’їв і, в той же час, формуючи товщі осадових порід на дні морів і океанів.

Вода відіграє першорядну роль у житті рослин, тварин і людини. Вона бере участь у більшості біохімічних процесів і є середовищем, в якій протікають хімічні і біохімічні реакції, що забезпечують життєдіяльність будь-якого організму. Тіло дорослої людини містить до 70% води (

25% внутрішньоклітинна вода,

45% позаклітинна вода), причому для підтримки і відновлення її запасів йому потрібно не менше 2-3 л води на добу. Фактично міський житель витрачає на побутові потреби в 100-200 разів більше. Жодна галузь сучасної економіки не обходиться без води: вона використовується як технологічна сировина, теплоносій, охолоджувач, миючий засіб, робоче тіло в гідравлічних пристроях. Споживання води людством безперервно зростає і завдання водозабезпечення, у зв’язку з зростанням населення планети, стала однією з основних проблем людства.

Таким чином, вода, як елемент глобальної екосистеми, виконує чотири дуже важливі функції :

1) вода є основною складовою частиною всіх живих організмів і рослин (оскільки тіло людини на 70% складається з води, а деякі організми, такі як медуза або огірок — на 98-99%);

2) з участю води відбуваються численні процеси в екосистемах (наприклад, обмін речовин, тепла);

3) води Світового океану – основний кліматотвірні фактор, головний акумулятор сонячної енергії й «кухня» погоди для всієї планети;

4) вода – один із найважливіших видів мінеральної сировини, основний природний ресурс, що споживається людством (сьогодні води використовується в тисячі разів більше, ніж нафти і вугілля).

Нам важлива ваша думка! Був корисний опублікований матеріал? Так | Ні

Короткий опис статті: будова гідросфери

Джерело: Склад і будова гідросфери, її функції як складової частини біосфери

Також ви можете прочитати