Анатомія людини: внутрішні органи, вигляд спереду і вигляд збоку, антикварні

19.02.2017

Рекомендуємо подивитись:
Договір-оферта інтернет-магазину Rarita:

ТОВ «Артстудія», в особі інтернет-магазину http://rarita.ru/ (далі ПРОДАВЕЦЬ), публікує даний договір, що є публічним договором-офертою на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі ПОКУПЕЦЬ) про наступне:

Стаття 1. Предмет договору-оферти.

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати у власність ПОКУПЦЕВІ, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується оплатити та прийняти замовлені в інтернет-магазині http://rarita.ru/товары (далі ТОВАР).

Стаття 2. Момент укладення договору.

2.1. Текст цього Договору є публічною офертою (у відповідності зі статтею 435 та частиною 2 статті 437 Цивільного кодексу РФ).

2.2. Факт оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ у ПРОДАВЦЯ як самостійно, так і через адміністратора магазину, є беззаперечним прийняттям даного Договору, ПОКУПЕЦЬ розглядається як особа, що набула з ТОВ «Артстудія» у договірні відносини.

2.3. Оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ і розрахунку здійснюється шляхом замовлення ПОКУПЦЕМ в інтернет-магазині http://rarita.ua/.

Стаття 3. Характеристики ТОВАРУ.

3.1. Товар являє собою точний набір характеристик, представлених на сайті.

Стаття 4. Ціна ТОВАРУ.

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в рублях.

4.2. Тарифи на надання послуг з доставки ТОВАРУ зазначені в інтернет-магазині на кожен ТОВАР в залежності від його вартості.

4.3. Загальна сума ЗАМОВЛЕННЯ зазначається у розділі «Мій кошик» в рядку «Усього».

Стаття 5. Оплата ТОВАРУ.

5.1. При готівковій формі оплати ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний сплатити ПРОДАВЦЮ ціну ТОВАРУ в момент його передачі, а ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний надати ПОКУПЦЕВІ касовий чек.

5.2. При безготівковій формі оплати обов’язок ПОКУПЦЯ щодо сплати ціни ТОВАРУ вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів у розмірі 100% (сто відсотків) передоплати на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ за реквізитами, вказаними в

п. 12 (Реквізити магазину) цього ДОГОВОРУ.

5.3. При безготівковій формі оплати прострочення сплати ПОКУПЦЕМ ціни ТОВАРУ на термін понад 5 (п’яти) днів є істотним порушенням цього договору. У цьому разі ПРОДАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору, повідомивши про це ПОКУПЦЯ.

5.4. ТОВАРИ поставляються СПОЖИВАЧУ за цінами, найменуванню, кількості, відповідному рахунку, оплаченого ПОКУПЦЕМ.

Стаття 6. Доставка ТОВАРУ.

6.1. Доставка ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ здійснюється за адресою і в терміни, узгоджені з ПОКУПЦЕМ і адміністратором ПРОДАВЦЯ при оформленні ЗАМОВЛЕННЯ, або ПОКУПЕЦЬ самостійно забирає товар з офісу ПРОДАВЦЯ за адресою, вказаною в п. 12 (Реквізити магазину) цього ДОГОВОРУ.

6.2. Точна вартість доставки ТОВАРУ визначається адміністратором ПРОДАВЦЯ при оформленні замовлення і не може бути змінена після узгодження з ПОКУПЦЕМ.

6.3. Неявка ПОКУПЦЯ або не вчинення інших необхідних дій для прийняття ТОВАРУ можуть розглядатися ПРОДАВЦЕМ як відмови ПОКУПЦЯ від виконання ДОГОВОРУ.

Стаття 7. Права та обов’язки сторін.

7.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується:

7.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію ПОКУПЦЯ і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених Російським законодавством.

7.1.2. Надати ПОКУПЦЕВІ можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті магазину (http://rarita.ru/).

7.1.3. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати цей ДОГОВІР в односторонньому порядку до моменту його укладення.

7.2. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується:

7.2.1. До моменту укладення ДОГОВОРУ ознайомитися зі змістом договору-оферти, умовами оплати і доставки на сайті магазину (http://rarita.ru/).

7.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, контактні телефони, адреса електронної пошти) і реквізити для доставки ТОВАРУ.

8.2.3. Прийняти і оплатити ТОВАР у зазначені в цьому ДОГОВОРІ терміни.

Стаття 8. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього ДОГОВОРУ в порядку, передбаченому цим ДОГОВОРОМ та чинним законодавством РФ.

8.2. Продавець не несе відповідальності за доставку ЗАМОВЛЕННЯ, якщо ПОКУПЦЕМ вказано неправильну адресу доставки.

8.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності, якщо очікування ПОКУПЦЯ про споживчі властивості ТОВАРУ виявилися не виправдані.

8.4. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по доставці ТОВАРУ, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин.

8.5. ПОКУПЕЦЬ, оформляючи ЗАМОВЛЕННЯ, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а так само підтверджує, що з умовами цього ДОГОВОРУ ознайомлений і згоден.

8.6. Усі спори та розбіжності, що виникають при виконанні СТОРОНАМИ зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, СТОРОНИ мають право звернутися за судової захистом своїх інтересів.

Стаття 9. Повернення та обмін товару.

9.1. ПОКУПЕЦЬ може відмовитися від замовленого на сайті ТОВАРУ до моменту оплати.

9.2. ПОКУПЕЦЬ може повернути ТОВАР, якщо він не входить у перелік товарів, що не підлягають поверненню, не був у вживанні, збережені його споживчі властивості, збережена і не порушена упаковка, збережені документи, що підтверджують факт купівлі цього ТОВАРУ в інтернет-магазині http://rarita.ru/.

9.3. ПОКУПЕЦЬ компенсує ПРОДАВЦЮ необхідні транспортні витрати, понесені у зв’язку з організацією обміну або повернення ТОВАРУ.

9.4 У разі повернення ТОВАРУ, оплаченого за допомогою карти, грошові кошти будуть повернуті на карту, яка використовувалася при оплаті. Видача готівкою і переведення на інші реквізити не можливі.

Стаття 10. Форс-мажорні обставини.

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань СТОРОНАМИ за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю тощо). Протягом цього часу СТОРОНИ не мають взаємних претензій і кожна зі СТОРІН приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

Стаття 11. Термін дії договору.

11.1. Цей ДОГОВІР набирає чинності з моменту звернення в ТОВ «Артстудія» і оформлення ЗАМОВЛЕННЯ, і закінчується при повному виконанні зобов’язань СТОРОНАМИ.

Короткий опис статті: анатомія людини внутрішні органи Антикварний салон «Rarita» Анатомія людини: внутрішні органи, вигляд спереду і вигляд збоку", антикварні гравюри 1843 року 1843 р. в рамах 40х50 см; 34х27 см лист 24 400 руб. 1843 р. в рамах 40х50 см; 34х27 см

Джерело: Анатомія людини: внутрішні органи, вигляд спереду і вигляд збоку», антикварні гравюри 1843 року

Також ви можете прочитати