Артерії, капіляри, вени. MY-DOKTOR.RU

19.02.2017

Артерії, капіляри, вени

Артерії, капіляри, вени. MY-DOKTOR.RU

Артерії

Артерії — це судини, по ко-яким кров тече від серця до всіх органів. Артерії мають щільні пружні стінки, що складаються з трьох шарів — зовнішньо-го сполучнотканинного, середнього м’язового з прошарками еластичної тканини і внутрішнього ендотеліального.

При викиданні лівим шлуночком крові в аорту в її стінках виникають хвилі коливань. Вони пробігають по пружною-гим стінок артерій. Це пульсові поштовхи. Зрозуміло, що годину-тота пульсових поштовхів дорівнює частоті скорочень серця. Пульс добре прощупується на артеріях, розташованих близько до поверхні тіла.

Артерії гілкуються. Мельчай-великі артерії розпадаються на мережу капілярів, густо пронизы-вають всі органи і утворюю-вують їх тканини.

Капіляри

Капіляри — це мельчай-великі судини кровоносної системи-ми. Вони настільки тонкі, що їх можна побачити тільки в мік-роскоп. Капіляри мають про-світло близько 10 мкм. Загальна про-тяженность капілярів у одне-го людини становить приклад-але 100 000 км. Зрозуміло, що кількість їх величезна. Ось чому сума просвітів капіла-ляров в 500 разів більше просвітництво-та аорти — самого великого кровоносного судини.

Вени

З капіла-ляров кров збирається у вени.

По венах кров від всіх орга-нов повертається до серця. Стінки вен, так само як і арте-рій, складаються з трьох шарів. Ми-шечный шар стінок вен значно-тельно тонше, ніж стінок ар-терий, еластичних волокон ма-ло.

Тому стінки вен м’які і малоупругие. Всередині їх роз-покладаються клапани, які діють так само, як полулун-ні клапани серця, забезп-вая струм крові у напрямку до серця.

Кола кровообігу

Велике коло кровообігу починається в лівому шлуночку, звідки арте-риальная кров надходить в аорту. Вона розгалужується, утворюючи мно-гочисленные артерії, що постачають кров’ю всі органи. Від дуги аорти відходять три великі артерії. Перша з них плечеголовной стовбур — поділяється на праву загальну сонну та праву підключичну артерії, Далі від дуги аорти відходять загальна сонна (до голови) і ліва підключична артерії. Про-должением підключичних артерій є подкрылъцовые, що переходять потім у плечові, які галузяться на променеві і ліктьові. Кисті рук забезпечуються кров’ю артеріями, що відходять від долонних дуг.

Далі дуга аорти переходить у низхідну аорту, яка ділиться на грудну і черевну аорту. Грудна аорта розпоряд-розташована попереду хребта, від неї відходять артерії до орга-нам грудної порожнини і міжреберних м’язів. Від черевної аорти відходять артерії до діафрагми, м’язів попереку і стінки живота, а також до органів черевної порожнини і тазу.

На рівні четвертого поперекового хребця черевна аор-та розділяється на дві загальні клубові артерії, які несуть кров до нижніх кінцівках. Кожна з цих артерій ділиться на зовнішню і внутрішню клубові артерії. Гілки останньої живлять стінки малого тазу, а також мочепо-ловие органи. Продовженням зовнішньої клубової арте-рії є стегнова, підколінна, велика і мала бер-цовые артерії, які постачають кров’ю нижні звичайно-ності.

Кожен артеріальна судина, досягнувши органу, разветвля-ється на все більш дрібні артерії, які розпадаються на ка-пилляры, де кров віддає тканинам кисень та поживні речовини і насичується вуглекислим газом та іншими продук-тами обміну. Капіляри збираються у вени, спочатку дрібні, а потім все більш укрупняющиеся в міру злиття.

Розташування вен в основному відповідає розташуванню артеріальних судин. Однак тут є винятки. Так, кров від шлунка і кишечника відтікає по венах, які з-бираются у ворітну вену, яка несе кров в печінку. Тут вона вдруге галузиться, утворюючи густу мережу капілярів, пронизы-вають печінку. Потім кров з цих капілярів збирається в печінкові вени, які виносять кров у нижню порожнисту вену.

Самі великі вени великого кола кровообігу — це нижня і верхня порожнисті вени. Перша з них приносить до серця кров від нижніх кінцівок, м’язів тулуба і внут-ренних органів черевної порожнини. З верхньої порожнистої вени кров надходить у серце від голови, шиї, стінок і органів грудної порожнини і верхніх кінцівок. Обидві порожнисті вени впа-дають в праве передсердя.

Велике коло кровообігу

Велике коло кровообігу починається в лівому шлуночку і закінчується в мороком передсерді, куди надходить венозна кров. Рух крові по з-судистой системі відбувається-дит завдяки серцевих скорочень, які створюють тиск крові з-судах. Найбільшим є-ється кров’яний тиск в аорті. По мірі її ветвле-ня воно витрачається на подолання тертя, кото-рое виникає в силу в’яз-кістки крові. У дрібних ар-териях і капілярах кров’яний тиск різко пада-ет і продовжує знижуватися у венах. У місці впадіння порожнистих вен в праве передсердя тиск крові від-рицательное (нижче атмо-сферного). Таким чином, кров тече звідти, де тиск її більше, туди, де воно менше. Це основна причина руху крові в судинах. У венах є додаткові механізми, перешкоджає-чинні застою крові в них або її зворотного руху в нап-равлении сили тяжіння. Це, по-перше, м’якість стінок ве-нозных судин. Велика кількість венозних судин проходить в скелетній мускулатурі. При скороченнях м’язів кров приво-диться в рух сжимающимися в цей час стінками вен. Але вона може рухатися тільки по напрямку до серця. Про-ратному її току перешкоджають венозні клапани, що мають форму кишень, звернених отворами в бік серця. Ці клапани діють подібно напівмісячним клапанів сер-ца. Якщо кров у венах витискається у напрямку до капіла-лярам, вона заповнює кишені, вони замикаються і крові осту-ється один шлях — до серця. Крім того, під час діастоли передсердь присасывают кров з вен.

Малий коло кровообігу

Малий коло кровообігу починається і правому шлуночку, звідки венозна кров надходить в легеневу артерію. Ця артерія ділиться на дві гілки, одна з ко-яких впадає в ліве легке, інша — в праве. У легенях відбувається подальше галуження артеріальних судин та про-разуются густі капілярні мережі, які обплітають мілину-чайшей осередку легких — альвеоли. Альвеоли утворюють основ-ву масу легенів. Тут відбувається газообмін між кров’ю і повітрям, що заповнює альвеоли, і венозна кров перетворюється на артеріальну. Потім капіляри легень збирає-ються у вени, які, зливаючись, утворюють чотири легеневі вени, що несуть кров у ліве передсердя. Звідси кров попа-дає в лівий шлуночок і знову направляється по великому колу кровообігу.

Так само як і серце, легені мають свою систему крово-постачання: кров у них надходить з бронхіальним арте-ріям.

Проголосувати за статтю

Увага!

Використання матеріалів сайту «www.my-doktor.ru » можливо тільки з письмового дозволу Адміністрації сайту. В іншому випадку будь-яка передрук матеріалів сайту (навіть з встановленою посиланням на оригінал) є порушенням Федерального закону РФ «Про авторське право і суміжні права» і тягне за собою судовий розгляд у відповідності з Цивільним та Кримінальним кодексами Російської Федерації.

Короткий опис статті: функції кровоносної системи Артерії
Артерії — це судини, по ко-яким кров тече від серця до всіх органів. Артерії мають щільні пружні стінки, що складаються з трьох шарів — зовнішньо-го сполучнотканинного, середнього м’язового з прошарками еластичної тканини і внутрішнього ендотеліального.
При Артерії
Артерії — це судини, по ко-яким кров тече від серця до всіх органів. Артерії мають щільні пружні стінки, що складаються з трьох шарів — зовнішньо-го сполучнотканинного, середнього м’язового з прошарками еластичної тканини і внутрішнього ендотеліального.
При

Джерело: Артерії, капіляри, вени. MY-DOKTOR.RU

Також ви можете прочитати