Лекція 1. Квантово-механічна модель будови атома, Студопедия

14.10.2015

Лекція 1. Квантово-механічна модель будови атома

а — схема зварювання; б — зона зварювання;

Послідовність операцій точкового зварювання наступна:

1. Заготовки встановлюють і потім щільно стискають між електродами контактної машини.

2. Включають струм, і заготовки швидко нагріваються. Особливо швидко нагріваються ділянки металу, прилеглі до контакту між заготівками, так як ці ділянки мають підвищений електричний опір. Крім того, вони менш схильні охолодному дії електродів.

3. У момент утворення в зоні зварювання розплавленого ядра заданих розмірів струм вимикають.

4. Після вимикання струму заготовки короткочасно витримують між електродами під дією зусилля стиснення, внаслідок чого відбувається охолодження зони зварювання, кристалізація розплавленого металу і зменшення усадкової раковини в ядрі зварювальної точки.

Силу струму і зусилля стиснення заготовок встановлюють постійними або змінюють за певним графіком протягом циклу зварювання однієї точки.

Контактне зварювання відрізняється високою продуктивністю, економічністю процесу, дозволяє значно простіше механізувати і автоматизувати процеси виготовлення деталей, скорочувати витрати основних і допоміжних матеріалів. Ці переваги особливо помітно проявляються в масовому і великосерійному виробництвах. Контактна зварювання виробляється на спеціальних зварювальних машинах.

Найбільш широке застосування отримали наступні основні види контактного зварювання: стикове, точкове ішовна (рис.23).

Вибір способу контактного зварювання визначається товщиною і матеріалом зварюваних заготовок. Точковим зварюванням можна зварювати листові заготовки однакової або різної товщини, пересічні стрижні, листові заготовки зі стрижнями або профільними заготовками (куточками, швелерами, таврами і т. п.) заготовки з різнорідних металів, сталей різних марок (вуглецевої, легованої, корозійностійкого та ін), а також з кольорових металів і їх сплавів. Товщина кожної із заготовок, що з’єднуються точкової зварюванням, може бути від сотих часток міліметра до 30 мм.

В залежності від числа зварювальних точок, способу підведення струму до заготовок та інших факторів застосовують різні способи точкового зварювання.

Шовна зварювання (рис.23в; рис.24). Заготовки з’єднують безперервним прочноплотным швом, що складається з ряду точок, в якому кожна наступна точка частково перекриває попереднє. На відміну від точкового зварювання заготовки встановлюють між обертовими роликами (або між роликами і оправкою), на які діє зусилля механізму стиснення і до яких підведений електричний струм. Товщина кожної із заготовок зазвичай не перевищує 3 мм

Лекція 1. Квантово-механічна модель будови атома, Студопедия

Короткий опис статті: квантово-механічна модель будови атома

Джерело: Лекція 1. Квантово-механічна модель будови атома — Студопедия

Також ви можете прочитати