Властивості ДНК. Будова ДНК

24.09.2015

Реферати та конспекти лекцій по географії, фізики, хімії, історії, біології
Властивості ДНК. Будова ДНК

Будова ДНК. Молекули ДНК в клітинах еукаріотів містяться в ядрі, пластидах і мітохондріях, а прокаріотів — в особливих ділянках цитоплазми. Розшифровка структури ДНК має свою історію. 1950 американський вчений українського

походження Ервін Чаргафф (1905-2002) і його колеги виявили певні закономірності кількісного вмісту нітратних основ у молекулі ДНК:

по-перше, кількість нуклеотидів, що містять аденін у будь-якій молекулі ДНК, дорівнює кількості нуклеотидів, що містять тимін (А = Т), а число нуклеотидів з гуаніном — числа нуклеотидів з цитозином (Г = Ц);

по-друге, сума нуклеотидів з аденін і гуанін дорівнює сумі нуклеотидів з тиміном та цитозином (А + Г = Т + Ц). Як ви знаєте, це відкриття сприяло встановленню в 50-х роках ХХ ст. просторової структури молекули ДНК (рис. 12.1).

Молекула ДНК складається з двох ланцюгів нуклеотидів, які сполучаються між собою за допомогою водневих зв’язків. Ці зв’язки виникають між двома нуклео-тидамы, які як би доповнюють один одного за розмірами. Встановлено, що залишок аденіну (А) нуклеотиду одного ланцюга молекули ДНК завжди поєднується із залишком тиміну (Т) нуклеотиду інший ланцюга (між ними виникає два водневі зв’язки), а гуаніна (Р) — з цитозином (Ц) (між ними виникає три водневі зв’язки).

Чітке відповідність нуклеотидів у двох ланцюгах ДНК називається комплементар-ність (від лат. Комплементум — додаток). При цьому два ланцюги нуклеотидів обвивають один одного, створюючи закручену вправо спіраль діаметром приблизно 2 нм [1 нм (нанометр) дорівнює 1 • 10-6 мм]. Так виникає вторинна структура молекули ДНК, тоді як первинна-це певна послідовність залишків нуклео-тидив, розташованих у вигляді подвійної ланцюга. При цьому окремі нуклеотиди з’єднуються між собою в ланцюжок за рахунок особливого різновиду міцних ковалентних зв’язків, які виникають між залишки вуглеводів одного нуклео-тіду і залишком ортофосфатної кислоти інше.

Молекули ДНК у клітині складають компактні структури. Наприклад, довжина самої ДНК хромосоми людини дорівнює 8 см, але вона скручена таким чином, що поміщається в хромосомі довжиною 5 мкм. Це відбувається завдяки тому, що двухцепная спіраль ДНК зазнає подальшого просторового ущільнення, формуючи третинну структуру — супер-спіраль. Така будова характерна для ДНК хромосом еукаріотів і зумовлена взаємодією між ДНК і ядерними білками. В ядерній зоні клітин прокаріотів молекула ДНК має кільцеву будову.

Отже, запам’ятайте: у клітинах прокаріотів та еукаріотів молекули ДНК завжди складаються з двох ланцюгів.

• Властивості ДНК. Так само як і молекули білків, молекули ДНК здатні до денатурації і ренатурації, а також деструкції. При певних умовах (дія кислот, лугів, високої температури тощо) водневі зв’язки між комплементарними нитратными основами різних ланцюгів молекули ДНК розриваються. При цьому молекула ДНК повністю або частково розпадається на окремі ланцюги і відповідно втрачає свою біологічну активність. Після припинення дії негативних чинників структура молекули може відновлюватися завдяки відновленню водневих зв’язків між комплементарними ну-клеотидамы.

Важлива властивість молекул ДНК — їх здатність до самоподвоенния. Це явище ще називають реплікацією. Воно ґрунтується на принципі компліментарності: послідовність нуклеотидів у знову ланцюга визначається їх розташуванням у ланцюги материнської молекули ДНК. При цьому ланцюг материнської молекули ДНК служить матрицею.

Реплікація ДНК — напивконсервативний процес, є дві дочірні молекули ДНК містять по одному ланцюгу, успадкованому від материнської молекули, і по одному — синтезованому заново (рис. 12.2). Завдяки цьому дочірні молекули ДНК є точною копією материнської. Це явище забезпечує точну передачу спадкової інформації від материнської молекули ДНК дочірнім.

Короткий опис статті: будова днк Будова ДНК. Молекули ДНК в клітинах еукаріотів містяться в ядрі, пластидах і мітохондріях, а прокаріотів — в особливих ділянках цитоплазми. Розшифровка структури ДНК має свою історію. 1950 американський вчений українського Властивості ДНК. Будова ДНК

Джерело: Властивості ДНК. Будова ДНК

Також ви можете прочитати