Ozarenie818.ucoz.ru Будова людини

01.10.2015

Згідно езотеричним вченням більшості релігій,людина являє собою не просто фізичне тіло,яке ми відчуваємо,і яке є предметом досліджень сучасної медицини,але складною системою тонких енергетичних утворень (тіл або оболонок),які мають різну назву в різних традиціях.

Енергетична структура людини Практично всі езотеричні системи вважають,що людина,крім фізичного тіла,має так звані «тонкі» тіла: сім тіл,з яких найбільш яскраво виявленими є чотири,прояви же інших настільки тонкі,що їх важко помітити в нашому повсякденному житті.

Ефірне тіло (санскр.«прана коша» — оболонка прани) або,як його називають в інших школах,вітальне тіло — це тіло енергії,яке визначає структуру людського здоров’я.Якщо людина порізався або подряпався,через деякий час шкіра заростає певним чином — це ефірне тіло визначає програму регенерації фізичного тіла.Чим сильніше у людини ефірне тіло,тим він здоровіший,ніж слабше у людини ефірне тіло,тим він болезненее.

Ефірне тіло повторює контури тіла фізичного.Крім ефірного тіла,існує ефірне поле.

Це ефірна енергія людини,яка не структурована в ефірному тілі і є певним «мішком» розміром від 40 см до 1 метра (у здорової людини),який оточує людину.

Ефірне поле знаходиться в динамічній рівновазі з ефірним тілом людини.

Ефірне тіло рідко змінює свої розміри та форму і відбувається це,як правило,у випадку важких хвороб.Якщо у людини з якихось причин багато енергії: він щільно поїв,кого-то енергетично «об’їв» (буває і таке), побував у місцях,де багато ефірної енергії,то ця надлишкова ефірна енергія випромінюється в ефірне поле,яке збільшує свої розміри.В особливих випадках розміри эфирика можуть збільшуватися до 1,5-2 метрів,воно може бути дуже великим,але ненадовго.

Якщо у людини дуже велика кількість енергії ефірного поля,його все одно швидко «объедят»,т. к. багато енергії носити не можна.Коли ми говоримо про ауру людини або про розміри його поля,ми говоримо про ефірному полі.

Ефірне поле притаманна тільки живим об’єктам,включаючи мінерали.Воно, за визначенням, є не-фізичним полем, тому спроби виміряти його фізичними приладами є абсурдними.

Вимірювання ефірного поля можливо тільки приладами,що використовують живі об’єкти: мікроорганізми,рослини,тварин, людей і їх реакцію на енергію.Найбільш відомим способом вимірювання ефірного поля є біолокація.

Ефірне поле,як і ефірне тіло,можна побачити на однорідному фоні,але воно більш разрежено.

Астральне тіло (санскр.«кама коша» — оболонка бажань) — це тіло визначає структуру ефірного тіла.Якщо у людини спотворюється ефірне тіло,астральне тіло задає програму його відновлення.

Астральне тіло повторює контури фізичного та ефірного тіл і знаходиться за межами ефірного тіла.Його також можливо спостерігати на однорідному фоні.

Астральне тіло визначає емоційну складову людини. Астральне поле — це обсяг астральної енергії,який перебуває у динамічній рівновазі з астральним тілом. Якщо ми говоримо: «Яскрава особистість»,— це наша реакція на його астральне поле.Людина з сильним астральним полем володіє здатністю впливати на емоції інших людей. У соціології і психології це називається харизмою. Поблизу таку людину легко залучитися до його емоційні стани.

Астральні енергії можна відчути,навіть не володіючи спеціальними вміннями.

Так,потрапивши в якесь товариство,ви відчуваєте,що там тяжка атмосфера,в цей момент ви підключилися до відчуття астральних енергій цього колективу.Або ви відчуваєте,що атмосфера радісна,вам стало весело,ви відчули відповідні енергії.

Здатність до підключення до оточуючих астральним енергій і виведення таких станів на усвідомлений рівень — це і є «вихід в астрал».

Зрозуміло,астральні поля також не можна виміряти фізичними приладами.

Ментальне тіло (санскр.«мана коша» — оболонка розуму,манаса) — це думки,ідеї,знання,смисли людини.

Вісім тіл людини (за Гуру Ар Сантэму)

Згідно з деякими джерелами і дослідженнями школи та інституту Йога Гуру Ар Сантэма,все в світі влаштовано однаково –

людина,

земля,

сонячна система і так далі.

Все живе у всесвіті має вісім тіл,з яких ми зазвичай звикли розглядати в основному найщільніше – фізичне тіло .

Поля всіх тіл знаходяться в аурі і пронизують один одного.Вони нагадують матрьошку,в якій фізичне тіло можна вважати самої маленької «матрьошкою».

Наступне по щільності – ефірне тіло ,яке зазвичай у нормальної людини перевищує фізична за розміром на 15 – 20 см,тобто як би охоплює його з усіх сторін,повторюючи його контури.

Чим більше ефірне тіло,тим більш енергійний і здорова людина.

Далі йде астральне тіло.Це тіло емоцій,переживань,почуттів людини.Чим емоційніший людина,чим більше переживає з якого-небудь приводу або,як йому здається,переживає,тим більше енергії у нього в астральному тілі. Однак якщо ці емоції спрямовані на когось або щось стороннє,то може,навпаки,відбуватися втрата енергії,і переживання людини «виснажуються»,він починає відчувати емоційну спустошеність,стає байдужим. Деякі прагнуть викликати своєю поведінкою емоції у оточуючих людей і тільки при цьому почувають себе нормально.

У жінок домінує астральне тіло,так як вони більш емоційні,ніж чоловіки,і їхні дії залежать більшою мірою від настрою,від емоцій.

Астральне тіло тісно пов’язане з фізичним,з цього часто людина при більш хорошому стані і настрої і більш активний,більш діяльний.Проте надмірні емоційні прояви можуть призводити до розладу роботи внутрішніх органів і виникнення хвороб.

За межі астрального тіла поширюється ментальне тіло.

Це тіло думок.У ньому знаходяться думки,які приходять,або приходили вам в голову.Коли,наприклад,ви замислюєтеся над якоюсь проблемою,то в голові у вас обов’язково «промайне думка»,яка є відповіддю на ваше запитання. Якщо ви не звернули уваги на цю думку,то вона йде,і вдруге отримати відповідь на це питання буде значно важче.Якщо ж ви вхопилися за неї,то далі починаєте уявляти,як цю думку висловити словами чи за допомогою якогось образу.Тут вже від вас особисто залежить,як ви зможете це зробити.Лікар та водій зроблять це по різному. Лікар може сказати собі: «останнім часом у мене знизився обмін речовин»,а водій швидше: «те, що я зовсім заіржавів».Але найскладніше отримати відповідь при відсутності питання.Тому,насамперед,потрібно сформулювати питання,а потім отримуєте відповідь.

Якщо відповідь вас не задовольняє,то ви уточнюєте питання і знову отримуєте відповідь,і так далі.

Ментальне тіло домінує у чоловіків і тісно пов’язане з ефірним тілом.

Фізичне,ефірне,астральне і ментальне тіла відносяться до більш грубому,фізичного плану.

В кожному втіленні вони виникають заново і зникають протягом певного часу після смерті людини.

Можуть залишитися тільки сліди у відповідних тілах землі.

Ще чотири тіла у людини є більш тонкими і можуть переходити з втілення до втілення без змін.Вони ставляться до того,що зазвичай називають душею.

П’яте тіло – це тіло будди. У буддхи досвід,який людина отримує,або накопичує в кожному втіленні.Все,до чого ви змогли,навчитися залишає свій слід у вигляді досвіду в буддхі і зберігається у всіх майбутніх втіленнях,де б ви не народилися.

Отримання досвіду і навику дає можливість не триматися за конкретну інформацію, як зробити що-небудь, а народжувати її по мірі необхідності.Інакше кажучи,заповнення буддхі дає можливість отримувати інформацію через ментальне тіло з тіла будди.

Шосте,сьоме і восьме тіла – це тіла самадхі .Кожне з цих тіл має свою назву і дає щось своє.

Тіла самадхі пов’язують нас з тим,до чого ми ставимося.

Шосте тіло відноситься до всесвіту,

сьоме — до світобудови,

восьме — на превеликий світобудови.

Наша сонячна система входить в одну з галактик з галактик складається всесвіт,всесвіт утворюють всесвіт,а воно,у свою чергу,є частиною великого всесвіту

Короткий опис статті: будову людини

Джерело: ozarenie818.ucoz.ru — Будову людини

Також ви можете прочитати