Будова атома фосфору заряд ядра його атома, число протонів, електронів

26.09.2015

Будова атома фосфору заряд ядра його атома — число протонів, електронів і нейтронів — схема електронної будови — електронна та графічна формули

slide_2

2.Будова атома фосфору (заряд ядра його атома; число протонів, електронів і нейтронів; схема електронної будови; електронна та графічна формули). 3.Найважливіші природні сполуки фосфору. 4.Назви аллотропних видозміни фосфору. 5.Фізичні властивості білого фосфору. 6.Фізичні властивості червоного фосфору. 7.Хімічні властивості фосфору: а) взаємодія з металами; б) взаємодія з неметалами. 8.Отримання і властивості оксиду фосфору (V). 9.Склад і властивості фосфорної кислоти. 10.Типи солей фосфорної кислоти (назва типу та приклади солей). 11.Застосування фосфору і його сполук.

2)заряд ядра фосфору +15; протонів+15,електронів -15; нейтронів 16

2)8)5); 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

3) Найважливішими природними сполуками фосфору є мінерали фосфорити і апатити. Основну масу складає фосфат кальцію Са3(Р04)2, з якого і отримують в промисловості фосфор. З фосфору, що надходить в організм людини з їжею будується АТФ.

4)Білий фосфор,червоний фосфор,чорний фосфор

5) Білий фосфор має молекулярну кристалічну решітку, що складається з молекул Р4. Не розчиняється в воді, добре розчиняється в сірковуглеці. На повітрі легко окислюється, а в порошкоподібному стані навіть запалюється.

Білий фосфор дуже отруйний. Особливою властивістю є здатність світитися в темряві внаслідок його окислення. Зберігають його під водою.

6) Червоний фосфор являє собою темно-малиновий порошок. Не розчиняється ні у воді, ні в сірковуглеці. На повітрі повільно окислюється і не самозаймається. Неядовит і не світиться в темряві.

Хімічні властивості.

1. Реакції з киснем:

4P0 + 5O2 –t°® 2P2+5O5

З галогенами і сіркою:

2P + 5S –t°® P2S5

3. З азотною кислотою:

3P0 + 5HN+5O3 + 2H2O ® 3H3P+5O4 + 5N+2O

4. З металами утворює фосфіди, в яких фосфор проявляє ступінь окислення — 3:

2P0 + 3Mg ® Mg3P2-3

5. З лугом:

4P + 3NaOH + 3H2O ® PH3 + 3NaH2PO2

Оксид фосфору(V) отримують спалюванням фосфору. Технологічний процес відбувається в камері спалювання і включає в себе окислення елементарного P попередньо осушеним повітрям, осадження P4O10 і очищення відхідних газів. Очищають отриманий пентаоксид сублімацією.

Оксид фосфору (V) – це кислотний оксид. взаємодіє, подібно іншим кислотним оксидам з водою, основними оксидами та основами.

Короткий опис статті: будова атома хімія

Джерело: Будова атома фосфору заряд ядра його атома — число протонів, електронів і нейтронів — схема електронної будови — електронна та графічна формули — Матеріали для школярів

Також ви можете прочитати