Скачати реферат на тему Будова атома,

13.10.2015

Будова атома

У далекому минулому філософи Древньої Греції припускали, що вся матерія єдина, але здобуває ті чи інші властивості в залежності від її «сутності». Деякі з них стверджували, що речовина складається з дрібних часток, названих атомами. Наукові основи атомно-молекулярного вчення були закладені пізніше в роботах російського вченого М. в. Ломоносова, французьких хіміків Л. Лавуазьє і Ж. Пруста, англійського хіміка Д. Дальтона, італійського фізика А. Авогадро й інших дослідників.

Періодичний закон Д. І. Менделєєва показує існування закономірного зв’язку між усіма хімічними елементами. Це говорить про те що в основі всіх атомів лежить щось загальне. До кінця XIX століття в хімії панувало переконання, що атом є найменша неподільна частка простої речовини. Вважалося, що при всіх хімічних перетвореннях руйнуються і створюються тільки молекули, атоми ж залишаються незмінними і не можуть дробитися на частини. І нарешті наприкінці XIX століття були зроблені відкриття, що показали складність будови атома і можливість перетворення одних атомів в інші.

Це послужило поштовхом до утворення й розвитку нового розділу хімії «Будова атома». Першим зазначенням на складну структуру атома — були досліди з вивчення катодних променів, що виникають при електричному розряді в сильно розріджених газах. Для спостереження цих променів з скляної трубки, в яку впаяні два металеві електроди, викачується по можливості весь повітря і потім пропускається крізь неї струм високої напруги. При таких умовах від катода трубки перпендикулярно до його поверхні поширюються «невидимі» катодні промені, що викликають яскраве зелене свічення в тому місці, куди вони потрапляють. Катодні промені володіють здатністю приводити в рух. На їх шляху легко рухомі тіла відкланявся від свого первісного шляху в магнітному і електричному полі (в останньому у бік позитивно зарядженої пластини). Дія катодних променів виявляється тільки усередині трубки, так як скло для них непроникне. Вивчення властивостей катодних променів привело до висновку, що вони складаються з найдрібніших частинок, що несуть негативний заряд і летять зі швидкістю, що досягає половини швидкості світла. Також вдалося визначити масу і величину їх заряду. Маса кожної частинки дорівнювала 0,00055 вуглецевої частинки. Заряд дорівнює 1,602 на 10 в мінус 19 ступеня. Особливо чудово, що маса частинок і величина їхнього заряду не залежить ні від природи газу, що залишається в трубці, ні від речовини з якого зроблені електроди, ні від інших умов досвіду. Крім того, катодні частки відомі тільки в зарядженому стані і не можуть існувати без своїх зарядів, не можуть бути перетворені в електронейтральні частинки: електричний заряд становить саму сутність їх природи. Ці частинки одержали назву електронів. У катодних трубках електрони відокремлюються від катода під впливом електричного заряду. Але вони можуть виникати і поза всяким зв’язком з електричним зарядом. Так, наприклад, електронної емісії метали випускають електрони; при фотоефекті багато речовини також викидають електрони. Виділення електронів найрізноманітнішими речовинами вказує на те, що ці частинки входять до складу всіх атомів; отже атоми є складними утвореннями, побудованими з більш дрібних складових частин».

Вивчення будови атома практично почалося в 1897-1898 рр. після того як була остаточно встановлена природа катодних променів, як потоку.

Короткий опис статті: будова атома хімія

Джерело: Скачать реферат на тему Будова атома —

Також ви можете прочитати