Готовий кросворд з хімії на тему: Будова атома, хімічний звязок

14.10.2015

Готовий кросворд з хімії — на тему «Будова атома, хімічний зв’язок, основні класи хімічних сполук»

По горизонталі

1. З’єднання, що складається з кислотного залишку і катіони водню

6. З’єднання, що має у своєму складі одну або кілька гидроксогрупп

8. Зв’язок, утворена за рахунок перекривання електронних хмар двох атомів

10. Траєкторія, по якій движатся електрони

13. Частинка, що має негативний заряд

14. Елемент з конфігурацією зовнішнього енергетичного підрівня 4f7 6s2

15. + і —

17. Електрони, розташовані на одній орбіталі утворюють електронне…

По вертикалі

2. Сукупність двох і більше атомів різних елементів

3. Розташовується на певній орбіталі, забезпечує утворення хімічного зв’язку між елементами

4. Явище, викликане сильним різницею електронегативностей елементів, що утворюють з’єднання

5. Елемент з конфігурацією зовнішнього енергетичного підрівня 4d2 5s2

7. Здатність атома зміщувати електронну щільність

9. Характеристика елемента в сполуці, що показує скільки зв’язків утворюється між елементами в з’єднанні

11. Елемент, що надає орбитать для електронів іншого елемента при утворенні ковалентного зв’язку з певного механізму

12. Частинка, що має позитивний заряд

16. Елемент, що надає електрон при утворенні ковалентного зв’язку з певного механізму

Короткий опис статті: будова атома хімія Готовий кросворд з хімії — на тему «Будова атома, хімічний зв’язок, основні класи хімічних сполук» кросворд, хімії, Будова атома, хімічний зв’язок, основні класи хімічних сполук

Джерело: Готовий кросворд з хімії — на тему «Будова атома, хімічний зв’язок, основні класи хімічних сполук»

Також ви можете прочитати