Тест з хімії по темі Будова атома. Відповіді., Айумка

21.09.2015

Тест з хімії по темі «Будову атома». Відповіді.

Сучасні уявлення про будову атомів. Ізотопи.

Будова електронних оболонок атомів елементів перших чотирьох періодів. Атомні орбіталі, s — і p — d — елементи. Електронна конфігурація атома. Основний і збуджений стан атомів

1. Восьмиэлектронную зовнішню оболонку має іон

1) Р 3+ 2) S 2 — 3) З 15+ 4) Fe 2+

2. Двухэлектронную зовнішню оболонку має іон

1) S 6+ 2) S 2 — 3) Вг 5+ 4) Sn 4+

3. Число електронів в іоні заліза Fe 2+ дорівнює

2) фосфору

3) сірки

4) хлору

6. Елемент з електронною конфігурацією зовнішнього рівня. 3s 2 3p 3 утворює водневе з’єднання складу

7. Електронна конфігурація Is 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 відповідає іону

1) Сl — 2) N3 — 3) Br — 4) Про 2-

8. Електронна конфігурація Is 2 2s 2 2p 6 відповідає іону

1) А 13+ 2) Fe 3+ 3) Zn 2+ 4) Cr 3+

9. Однакову електронну конфігурацію зовнішнього рівня мають Са 2+ і

1) До + 2) Аг 3) Та 4) F —

10. Атом металу, вищий оксид якого Мо23. має електронну формулу зовнішнього енергетичного рівня

1) ns 2 пр 1 2) ns 2 пр 3 2) ns 2 np 3 4) ns 2 nps

11. Елемент, якому відповідає вищий оксид складу R2 O7 має електронну конфігурацію зовнішнього рівня:

1) ns 2 np 3 2)ns 2 np 5 3) ns 2 np 1 4) ns 2 np 2

12. Вищий оксид складу R2 O7 утворить хімічний елемент, атом якого заповнення електронами енергетичних рівнів відповідає ряду чисел:

1) 2, 8, 1 2) 2, 8, 7 3) 2, 8, 8, 1 4) 2, 5

13. Найбільший радіус має атом

1) олова 2> кремнію 3) свинцю 4> вуглецю

14. У рядку хімічних елементів

Na ->Mg -> Al -> Si

1) збільшується число валентних електронів в атомах

2) зменшується кількість електронних шарів а атомах

3) зменшується число протонів у ядрах атомів

4) збільшуються радіуси атомів

15.Найбільший радіус має атом

1) брому 2) миш’яку 3) барію 4) олова

16.Електронну конфігурацію 1s 2 2s 2 2р 6 3.s 2 Зр 6 3d 1 має іон

1) Са 2+ 2) А 13+ 3) K + 4) Sc 2+

17. У атома сірки число електронів на зовнішньому енергетичному рівні і заряд ядра дорівнюють відповідно

1)4 + 16 2)6 і + 32 3)6 і + 16 4)4 і + 32

18. Число валентних електронів у марганцю одно

1) 1 2) 3 3) 5 4) 7

19. Однакову електронну будову мають частинки

1) Na 0 і Na + 2) Na 0 і K 0 3) Na + і F — 4) Cr 2+ і Сг 3+

20. Вищий оксид складу ЕО 3 утворює елемент з електронною конфігурацією зовнішнього електронного шару

21. Число енергетичних шарів і число електронів на зовнішньому енергетичному шарі атомів миш’яку дорівнюють відповідно

1) 4, 6

2) 2, 5

23. Кількість електронів в атомі визначається

1) числом протонів

2) числом нейтронів

3) кількістю енергетичних рівнів

4) величиною відносної атомної маси

24. Ядро атома 81 Br містить

1)81p і 35n 2) 35p і 46n 3)46p і 81n 4) 46p і 35n

25. Іон, у складі якого 16 протонів і 18 електронів, що має заряд

1) +4 2) -2 3) +2 4) -4

26. Зовнішній енергетичний рівень атома елемента, що утворює вищий оксид складу ЕОз. має формулу

27. Конфігурація зовнішнього електронного шару атома сірки в незбудженому стані

1) 4s 2 2) 3s 2 3р 6 3) 3s 2 3 4 4) 4s 2 4р 4

28. Електронну конфігурацію Is 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 в основному стані має атом

Короткий опис статті: електронна будова атома Сучасні уявлення про будову атомів. Ізотопи. Будова електронних оболонок атомів елементів перших чотирьох періодів. Атомні орбіталі, s — і p… по, атома, Відповіді, Будова, теми, хімії, Тест

Джерело: Тест з хімії по темі «Будову атома». Відповіді. — Айумка

Також ви можете прочитати