«Будова атома. Електронні конфігурації атомів.

02.10.2015

«Будова атома. Електронні конфігурації атомів»

Готуємося до ЄДІ. Тема: «Будова атома. Електронні конфігурації атомів»

Для аналізу помилок: розрахункові завдання повинні містити відповіді спосіб вирішення

Варіант№1: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 Варіант№2: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38

Варіант№3: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 Варіант№4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

1. На третьому енергетичному рівні знаходиться:

1) 1 енергетичний підрівень 2) 2 енергетичних підрівня 3) 3 енергетичних підрівня

4) 4 енергетичних підрівня 5) 5 енергетичних підрівнів

2. Яке максимальне число електронів може перебувати на другому енергетичному рівні:

1) 1 2) 2 3) 6 4) 8 5) 4

3. Яке максимальне число електронів може перебувати на третьому енергетичному рівні:

1) 1 8 2) 2 3) 6 4) 8 5) 9

4. Які частинки мають стільки ж електронів, як і атом аргону:

1) Cl — 2) S 2 — 3) K 4) O 2 — 5) Ca 2+

5. У іона Х — якого хімічного елемента третього періоду на третьому енергетичному рівні знаходиться 8 електронів:

1) хлору 2) сірки 3) натрію 4) магнію 5) калію

6. У іона Х — якого хімічного елемента четвертого періоду на третьому енергетичному рівні знаходиться 8 електронів:

1) брому 2) сірки 3) кальцію 4) магнію 5) калію

7. Яке число орбіталей знаходиться на четвертому енергетичному рівні:

1) 18 2) 32 3) 6 4) 8 5) 16

8. Скільки електронів може перебувати на одній орбіталі:

1) 0 2) 2 3) 6 4) 3 5) 1

9. На якій орбіталі електрон буде володіти найбільшою енергією:

1) 2р 2) р 3) d 4) 4s 5) sp 3

10. Які орбіталі мають форму кулі:

1) s 2) р 3) d 4) sp 2 5) sp 3

11. Скільки s — орбіталей знаходиться на другому енергетичному рівні: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 6

12. Скільки р — орбіталей знаходиться на третьому енергетичному рівні: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 6

13. Яке число р – електронів може знаходитися на третьому енергетичному рівні:

1) від 0 до 18 2) від 0 до 6 3) від 0 до 8 4) 1) від 2 до 8

14. Скільки р — електронів міститься в атомі аргону: 1) 12 2) 6 3)18 4) 8 5) 3

15. Скільки електронів знаходиться на зовнішньому енергетичному рівні атома хлору: 1) 2 2) 6 3)5 4) 8 5) 7

16. У скількох молекулах водню міститься стільки ж електронів, скільки їх є в трьох молекулах кисню2. 1) 8 2) 6 3) 12 4) 48 5) 24

17.Відзначте електронну формулу атома алюмінію:

1) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 2) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 4s 2 4) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 5) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6

18. Атом якого хімічного елемента має електронну формулу 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2

1) магнію 2) берилію 3) кальцію 4) натрію 5) алюмінію

19. Відзначте електронну формулу іона натрію:

1) 1s 2 2s 2 2p 5 2) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 3) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 4) 1s 2 2s 2 2p 6 5) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1

20. Відзначте електронну формулу іона фтору:

1) 1s 2 2s 2 2p 4 2) 1s 2 2s 2 2p 5 3) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 4) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 5) 1s 2 2s 2 2p 6

21. Які частинки мають електронну формулу 1s 2 2s 2 2p 6

1) атом неону 2) іон фтору 3) іон натрію 4) іон магнію 5) іон алюмінію

22. Які частинки мають електронну формулу, як і атом аргону:

1) Cl — 2) S 2 — 3) K 4) O 2 — 5) Ca 2+

23. Атом якого хімічного елемента має на третьому енергетичному рівні 3 електрона:

1) алюміній; 2) бор 3) фосфор 4) хлор 5) галій

24. Атом якого хімічного елемента має на третьому енергетичному рівні 3р-електрона:

1) миш’як 2) алюміній 3) фосфор 4) хлор 5) галій

25. Атоми яких хімічних елементів мають на третьому енергетичному рівні понад 3 електронів:

1) алюміній; 2) фтор 3) фосфор 4) хлор 5) галій

26. Які з електронних конфігурацій відповідають стаціонарного стану атома:

1) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 2) 1s 2 2s 2 2p 4 3) 1s 2 2s 1 2p 3 4) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 3p 4 5) 1s 2 2s 1 2p 2

27. Які з електронних конфігурацій відповідають збудженого стану атома:

1) 1s 2 2s 2 2) 1s 2 2s 2 2p 2 3) 1s 2 2s 1 2p 3 4) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 3p 4 5) 1s 2 2s 2 2p 4

28. Які з електронних конфігурацій атомів неможливі:

1) 1s 2 1p 6 2s 2 2) 1s 2 2s 1 2p 2 3) 1s 2 2s 1 2p 7 4) 1s22s22p62d 10 3s13p 4 5) 1s 2 2s 2 2p 4

29. У складі 0,2 моль іонів ХО4 2 — містить 6,02*10 24 електронів. Визначте Х:

1) Se 2) Te 3) Mo 4) Fe 5) S

30. У складі атома з масовим числом 37 число нейтронів більше числа протонів на 3. Його порядковий номер:

1) 17 2) 20 3) 37 4) 3 5) 18

31. Число енергетичних шарів і число електронів на зовнішньому енергетичному шарі атома селену дорівнюють відповідно:

1) 4,6 2) 3,6 3) 4,7 4) 3,7 5) 4,7

32. Сума протонів і нейтронів в атомі цинку-65 дорівнює:

1) 30 2) 65 3) 35 4) 40 5) 45

33. Яку електронну конфігурацію має атом найбільш активного металу:

1)…. 3s23p 1 2)…. 3s2 3)…. 3s1 4)…. 3s23p 2 5)…. 3s13p 4

34. Число електронів в атомі аргону дорівнює числу електронів в іоні:

1) Р 3 — 2) Si 4+ 3) Mg 2+ 4) F — 5) Al 3+

35. Число енергетичних шарів і число електронів на зовнішньому енергетичному шарі атома миш’яку дорівнюють відповідно:

1) 4,6 2) 2,5 3) 3,7 4) 4,5 5) 4,7

36. Сума протонів і нейтронів в атомі магнію-24 дорівнює:

1) 24 2) 12 3) 30 4) 17 5) 35

37. Елемент, атом якого містить 12 протонів – це…

1) натрію 2) вуглецю 3) магнію 4) кремнію

38. Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома вуглецю в збудженому стані одно:

1) 2 2) 4 3) 3 4) 6 5) 12

39. На 4-s енергетичному рівні розташовані всі валентні електрони атома:

1) заліза 2) кальцію 3) вуглецю 4) сірки

40. Однакове число протонів і нейтронів міститься в атомі:

1) заліза – 56 2) йоду – 126 3) кобальту — 58 4) вуглецю — 12

Короткий опис статті: електронна будова атома Розмір: 38.96 Kb.; Варіант№1: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 Варіант№2: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 «Будова атома. Електронні конфігурації атомів» документи реферати

Джерело: «Будова атома. Електронні конфігурації атомів»

Також ви можете прочитати