Гістологія ШЛУНОК

12.10.2015

Гістологія: ШЛУНОК

ШЛУНОК

Шлунок виконує секреторну, механічну і ендокринну функції. Розрізняють однокамерні і багатокамерні шлунки.

Однокамерний шлунок. Його стінка побудована зі слизової, м’язової і серозної оболонок (рис. 265).

Слизова оболонка складається з епітеліального шару, основної пластинки, м’язової пластинки та підслизової основи.

Гістологія ШЛУНОК

Рис. 265. А — схема мікроскопічного будови дна шлунка:

1 — одношаровий циліндричний залозистий епітелій; 2 — шлункова ямочка; 3 — власні фундальные залози шлунка; 4 — власна пластинка слизової оболонки; 5 — м’язова пластинка слизової оболонки; 6 — підслизова основа (а — кровоносну судину, б — жирова клітина); 7 — м’язова оболонка; 8 — межмышечное нервове сплетіння; 9 — серозна оболонка; 10 — слизова оболонка; 11 — косі шари м’язової оболонки; 12 — циркулярний шар і 13 — поздовжній шар м’язової оболонки.

Б — схема електронно-мікроскопічного будови слизових клітин поверхневого епітеліального шару шлунка (Іто):

1 — мікроворсинки; 2 — гранули слизового секрету; 3 — мітохондрії; 4 — комплекс Гольджи; 5 — гранулярна ендоплазматична сітка; 6 — базальна мембрана.

Гістологія ШЛУНОК

Рис. 266. Залози дна шлунка:

I — шийка .залози; II — тіло залози; III — дно залози; 1 — одношаровий залозистий епітелій; 2 — шлункова ямка; 3 — власна пластинка; 4 — додаткові клітини; 5 — парієтальних клітка; 6 — головні клітини; 7 — м’язова пластинка.

Поверхню її у вигляді нерівного контуру, чому сприяє пухке з’єднання слизової і м’язової оболонок.

Слизова оболонка формує складки, поля і ямки. В утворенні складок беруть участь всі шари слизової, утворення полів — епітеліальний шар і основна пластинка, в якій залози розташовуються групами, розмежованими сполучною тканиною.

Прості, трубчасті фундальные залози мають нерозгалужене або слабо розгалужене кінцевий відділ і короткий вивідний протік, що відкривається в щодо неглибоку шлункову ямку. У залозі розрізняють шийку, тіло і дно (рис. 266). Шийка є вивідним протокою, тіло і дно — секреторним відділом.

залози дуже вузький, ледь помітний просвіт, складається вона з головних, парієтальних (обкладальних), слизових, шийкові, ендокринних (аргірофільних клітин (див. кол. табл. XI).

З головних клітин побудована більша частина дна та тіла залози. У клітці розрізняють базальний і апікальний полюси. Перший з них характеризується базофилией, яка обумовлена локалізацією белоксинтезирующей системи клітини, тобто гранулярной ендоплазматичної мережі. З цією зоною клітини пов’язують освіта профермента — пепсиногену. Другий полюс заповнений гранулами білкового секрету, його плазмолемма утворює короткі мікроворсинки. У центральній частині головної клітини міститься овальне ядро (рис. 267).

Паріетальні (обкладаючі) клітини, прилягаючи до базальної мембрані, лежать зовні головних і слизових клітин. Вони округлої форми, розміром більше головних. Округле ядро лежить в центрі клітини, цитоплазма оксифильна. Всередині парієтальної клітини розташована система внутрішньоклітинних канальців з численними микроворсинками. Вони переходять в міжклітинні канальця, розташовані між клітинами залози і контактують з просвітом залози (). Цитоплазма багата мітохондріями. Обкладаючі клітини продукують хлориди, з яких утворюється соляна кислота. В її присутності пепсиноген перетворюється в пепсин — фермент шлункового соку. Його дія спрямована на розщеплення білкової частини корму.

У базальному полюсі клітини слизової міститься сплощене? ядро. У апикальном полюсі знаходяться мітохондрії, комплекс Гольджи і численні округлі слизові гранули. Клітини локалізуються в тілі залози.

Біля основи кожної розташованої в шийці залози знаходиться сплощене або трикутне ядро. В апікальній частині лежать краплі секрету, добре окрашивающиеся муцикармином. Шийкові клітини характеризуються високої мітотичної активністю. Їх вважають не тільки залозистими, але і володіють регенераційною здатністю.

Ендокринні клітини знаходяться в тілі і дні залози. Ці клітини секретують біологічно активні речовини, подібні до гормонів, які стимулюють секреторну функцію залоз.

Прості трубчасті кардіальні залози мають сильно розгалужений кінцевий відділ і широкий просвіт вивідної протоки. Клітини кінцевого відділу циліндрової або кубічної форми, у них відтіснене до основи ядро і світла цитоплазма. Клітини секретують амілоїдні ферменти, що розщеплюють крохмаль. В залозах можуть зустрічатися головні, парієтальні і слизові клітини. Кардіальні залози розташовані в основній пластинці поблизу стравоходу (рис. 268).

Пилорические залози — трубчасті, прості, з короткими і сильно розгалуженим кінцевими відділами, з широкими просвітами. В основній пластинці вони лежать пухко. Залізисті клітини за будовою подібні зі слизовими клітинами фундальних залоз. Клітини циліндричної форми зі світлою цитоплазмою, що містить слиз і відтиснуті до базального полюсу сплощені ядра. Є шийкові клітини і відсутні парієтальні

Гістологія ШЛУНОК

Рис. 267. Схема електронно-мікроскопічного будови головної клітини залози дна шлунка (А):

— мітохондрії; б — гранулярна ендоплазматична сітка; — комплекс Гольджи; р — зернятка пепсиногену; д — мікроворсинки; е — базальна мембрана; ж — ядро; Б — схема електронно-мікроскопічного будови парієтальної залози дна шлунка: 1 — каналець; 2 — мітохондрія; 3 — ядро; 4 — лизосома; 5 — комплекс Гольджи.

Гістологія ШЛУНОК

Рис. 268. Три типи залоз шлунка:

— донна; Б — пілорична; В — кардіальна залози; а — покривний епітелій; б — перешийок; в — тіло; р — дно залози; д — поперечні і косі розрізи окремих гілок залози; е — головні; ж — паріетальні і з — додаткові клітини.

клітки. Шлункові ямки порівняно з іншими залозами більш глибокі.

М’язова пластинка побудована з пучків гладком’язових клітин, розташованих циркулярно і поздовжньо. Складається вона з двох поздовжніх і одного внутрішнього циркулярного шарів. Скорочення м’язових клітин викликає утворення складок слизової оболонки, що покращує виділення секрету з просвіту залоз,

Підслизова основа побудована з пухкої сполучної тканини і містить судинне і нервове сплетення, мережа лімфатичних судин. Така будова обумовлює рухливість слизової оболонки.

М’язова оболонка складається з трьох шарів гладком’язових клітин: внутрішнього, зовнішнього та середнього. Внутрішній шар косою, середній — циркулярний, зовнішній — поздовжній. Між шарами м’язів знаходяться ганглії інтрамурального міжм’язевих сплетення і багато лімфатичних судин.

Серозна оболонка побудована з пухкої сполучної тканини і зовні покрита мезотелием (одношаровим сквамозным епітелієм).

У тварин різних видів відмінності в будові однокамерних шлунків зводяться переважно до різному співвідношенню площі безжелезистой і залозистої частин, співвідношенням довжини кінцевих відділів і вивідних проток, що обумовлено характером прийнятого корми, і в зв’язку з цим специфічної потреби у ферментах.

Багатокамерний шлунок жуйних (великої рогатої худоби, овець, кіз) складається з трьох передшлунків: рубця, книжки, сітки і залозистого шлунка — сичуга. На відміну від сичуга у слизовій оболонці передшлунків відсутні залози. Тут здійснюються механічна переробка і розкладання корму з участю бактерій і найпростіших. Слизова оболонка передшлунків покрита багатошаровим ороговевающим епітелієм, який є продовженням епітеліального шару стравоходу. В епітелії передшлунків не виражений блискучий шар, є зернистий і роговий шари, між клітинами інтенсивно розвинена система щілин.

Рубець (рис. 269 — А). Його слизова оболонка утворює випинання (сосочки) основної пластинки різної величини і форми, вкриті багатошаровим сквамозным епітелієм. М’язова пластинка складається з окремих пучків, що лежать біля основи сосочків. Окремі м’язові клітини зустрічаються в основній пластинці сосочка. М’язова оболонка побудована з гладком’язових клітин, серед яких є окремі волокна посмугованої м’язової тканини. Розрізняють два шари; внутрішній — кільцевої і зовнішній — поздовжній.

Рубець покритий серозною оболонкою, що представлена пухкою сполучною тканиною і мезотелием.

Сітка (Б). Основна пластинка слизової оболонки утворює велику кількість складок, які так само, як і комірки, що лежать між ними, покриті багатошаровим сквамозным епітелієм. М’язова пластинка не виражена. Поодинокі гладком’язові клітини розсіяні в сполучнотканинної основі. М’язова оболонка представлена двома шарами гладком’язових клітин, що утворюють спіралі і перетину. М’язова оболонка пов’язана з м’язовою оболонкою стравоходу і стравохідного жолоба. Зовні сітка покрита серозною оболонкою. Стравохідний жолоб має схожість у будові з сіткою. Значніше розвинений м’язовий шар слизової оболонки, який поблизу сітки формує суцільний шар. В основі губ жолоби розташований поздовжній гладком’язових шар, не втратив зв’язку з м’язовою оболонкою сітки. Крім того, розрізняють внутрішній циркулярний шар гладком’язових клітин і зовнішній поздовжній шар исчерченных м’язових волокон, що тривають із стравоходу.

Книжка (). В освіті листочків книжки беруть участь основна і м’язова пластинки. На вершині м’язова пластинка потовщується, формуючи поздовжній шар краю листка. У великі листки проникають м’язові клітини кільцевого шару м’язової оболонки. Остання також складається з гладком’язових клітин, що формують більш тонкий поздовжній шар і більш товстий

Гістологія ШЛУНОК

Рис. 269. Схема гістологічної будови передшлунків великої рогатої худоби:

А — рубець; Б — сітка; — книжка; а — епітеліальний шар; б — основа слизової оболонки; в — м’язова пластинка; р — підслизова основа слизової оболонки; д — кільцевої і поздовжній шари м’язової оболонки; е — серозна оболонка; ж — вростання сполучної тканини в епітелій; з — сосочки слизової рубця; — велика складка сітки; — її м’язові пучки; л — великий листок книжки; м — пластинчастий відросток кільцевого шару м’язової оболонки. При великому збільшенні: н — сосочок рубця; — складка сітки; п — листок книжки (за Техверу).

циркулярний. Зовні лежить серозна оболонка, що складається з пухкої сполучної тканини і мезотелия.

Таким чином, спільною морфологічною особливістю передшлунків жуйних є наявність сполучнотканинних сосочків, покритих плоским багатошаровим епітелієм. Передшлунки рясно забезпечуються кров’ю. В сосочок входять кілька артеріальних судин, які утворюють в ньому густу мережу капілярів.

Сичуг. Стінка залозистого шлунка жуйних, як і інших тварин, побудована зі слизової, м’язової та серозної оболонок. В основній пластинці слизової оболонки розташовані кардіальні, фундальные і пилорические залози. Прості трубчасті фундальные залози мають більш довгу шийку і відносно короткий секреторний відділ. Ці залози займають більшу частину стінки шлунка. Зона кардіальних залоз незначна. Вона знаходиться поруч з входом книжки в сичуг. Порівняно з іншими тваринами пилорические залози довше.

%img src=»./images/cuts.gif>

Короткий опис статті: будова шлунка ШЛУНОК — Шлунок виконує секреторну, механічну і ендокринну функції. Розрізняють однокамерні і багатокамерні шлунки.
Однокамерний ж… залози, клітини слизової оболонки, шар, оболонки, оболонка, м’язової, шлунка, платівка, клітин, поздовжній, побудована, ядро, сполучна, М’язова, основною

Джерело:
Гістологія: ШЛУНОК

Також ви можете прочитати