Будова організму людини: клітини, тканини, органи, нервова система

11.10.2015

Будова організму людини: клітини, тканини, органи, нервова система і мозок
Інформація — Біологія
Інші матеріали по предмету Біологія

Реферат

на тему: Будова організму людини: клітини, тканини, органи, нервова система і мозок

БУДОВА І ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ

Як і все живе, організм людини складається з клітин. Завдяки клітинному будові організму можливий його ріст, розмноження, відновлення пошкоджених органів і тканин та інші форми діяльності. Форма і розміри клітин різні і залежать від виконуваної ними функції.

У кожній клітині розрізняють дві основні частини цитоплазму і ядро, в цитоплазмі, у свою чергу, містяться всіх органел найдрібніші структури клітини, що забезпечують її життєдіяльність (мітохондрії, рибосоми, клітинний центр та ін). В ядрі перед поділом клітини утворюються особливі ниткоподібні тільця-хромосоми. Зовні клітина вкрита мембраною, що відокремлює одну клітину від іншої. Простір між клітинами заповнений рідким міжклітинною речовиною. Головна функція мембрани полягає в тому, що вона забезпечує вибіркове поступлення речовин у клітину та виведення з неї продуктів обміну.

Клітини організму людини складаються з різноманітних неорганічних (вода, мінеральні солі) і органічних речовин (вуглеводи, жири, білки і нуклеїнові кислоти).

Вуглеводи складаються з вуглецю, водню і кисню; багато хто з них добре розчиняються у воді і є основними джерелами енергії для здійснення життєво важливих процесів.

Жири утворені тими ж хімічними елементами, що і вуглеводи; вони нерозчинні у воді. Жири входять до складу клітинних мембран і також служать найважливішим джерелом енергії в організмі.

Білки головний будівельний матеріал клітин. Будова білків складне: молекула білка має великі розміри і являє собою ланцюг, що складається з десятків і сотень більш простих сполук амінокислот. Багато білки служать ферментами, які прискорюють перебіг біохімічних процесів у клітині.

Нуклеїнові кислоти, що утворюються в клітинному ядрі, складаються з вуглецю, кисню, водню і фосфору. Розрізняють два типи нуклеїнових кислот:

1) дезоксирибонуклеїнові (ДНК) знаходяться в хромосомах і визначають склад білків клітини і передачу спадкових ознак і властивостей від батьків до потомства;

2) рибонуклеїнових (РНК) пов’язані з утворенням характерних для цієї клітини білків.

ФІЗІОЛОГІЯ КЛІТИНИ

Жива клітина володіє рядом властивостей: здатністю до обміну речовин і розмноження, подразливістю, зростанням і рухливістю, на основі яких здійснюються функції цілого організму.

Цитоплазма і ядро клітини складаються з речовин, які надходять в організм через органи травлення. У процесі травлення відбувається хімічний розпад складних органічних речовин з утворенням більш простих сполук, які з кров’ю приносяться до клітини. Енергія, що виділяється при хімічному розпаді, йде на підтримання життєдіяльності клітин. У процесі біосинтезу надходять у клітку прості речовини переробляються в ній в складні органічні сполуки. Відпрацьовані продукти вуглекислий газ, воду та інші сполуки кров виносить з клітини до нирок, легень і шкіри, які виділяють їх у зовнішнє середовище. У результаті такого обміну речовин склад клітин постійно оновлюється: одні речовини в них утворюються, інші руйнуються.

Клітина як елементарна одиниця живої системи має подразливістю, т. е. здатністю реагувати на зовнішні та внутрішні впливи.

Більшість клітин організму людини розмножуються шляхом непрямого поділу. Перед поділом кожна хромосома добудовується за іет наявних у ядрі речовин і стає подвійним.

Процес непрямого розподілу складається з декількох фаз.

1. Збільшення ядра в обсязі; відділення хромосом кожної пари один від одного і їх розосередження по всій клітці; освіта з клітинного центру веретена поділу.

2. Вибудовування хромосом одна проти одної в площині екватора клітини і прикріплення до них ниток веретена поділу.

3. Розбіжність парних хромосом від центру до протилежних полюсів клітини.

4. Освіта з розійшлися хромосом двох ядер, виникнення перетяжки, а потім перегородки на тілі клітини.

В результаті такого поділу забезпечується точний розподіл хромосом носіїв спадкових ознак і властивостей організму між двома дочірніми клітинами.

Клітини можуть зростати, збільшуючись в обсязі, а деякі мають здатність пересуватися.

ТКАНИНИ. ТИПИ ТКАНИН ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Тканина це група клітин і міжклітинний речовина, об’єднані загальною будовою, функцією і походженням. В тілі людини розрізняють чотири основних типи тканин: епітеліальну (покривну), сполучну, м’язову і нервову.

Епітеліальна тканина утворює шар клітин, з яких складаються покриви тіла, слизові оболонки всіх внутрішніх органів і порожнин організму, а також деякі залози. Через епітеліальну тканину відбувається обмін речовин між організмом і навколишнім середовищем. Клітини епітелію щільно прилягають один до одного, захищаючи організм від мікробів і шкідливих впливів, і здатні до швидкого розмноження, таким чином забезпечуючи постійне оновлення покривного матеріалу. Виділяють кілька видів епітелію шкірний, кишковий, дихальний та ін. клітини якого розрізняються формою і функціями.

Короткий опис статті: будову організму Найважливішою функцією нейрона є генерація збудження і передача нервових імпульсів іншим клітинам. Нервовий імпульс, який виник у тілі нейрона, пробігає по інформація скачати, безкоштовно інформація, інформація Біологія

Джерело: Будова організму людини: клітини, тканини, органи, нервова система і мозок — Інформація

Також ви можете прочитати