Будова головного мозку Функції довгастого і середнього мозку, моста і мозочка .

03.10.2015

Будова головного мозку Функції довгастого і середнього мозку, моста і мозочка

Тема уроку: «Будова головного мозку.

Функції довгастого і середнього мозку,

мосту і мозочка»

Автор: вчитель біології

МОУ «Надеждинская середня

загальноосвітня школа

імені повного кавалера

орденів Слави В. Р. Платонова

Кайбицкого муніципального району

Республіки Татарстан»

Петрова Н.А.

Освітня: сформувати знання про будову основних відділів головного мозку: довгастого мозку, моста, мозочка, середнього мозку, виконуваних даними відділами мозку функціях.

Розвиваюча: формувати навик лабораторних досліджень, розвивати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Виховна: зміцнення матеріалістичного розуміння роботи головного мозку.

Тип уроку: комбінований.

Засоби навчання: таблиця «Відділи головного мозку», муляж головного мозку, тестові завдання.

1. Повторення пройденого:

а) біологічний аукціон термінів;

б) тест (1 варіант).

2. Вивчення нового матеріалу.

3. Закріплення пройденого.

4. Домашнє завдання.

Актуалізація знань.

1. Біологічний аукціон термінів.

Учням треба називати біологічний термін з теми «Будова нервової системи» та давати визначення названого терміна. Перемагає той учень, хто назве більше термінів.

2..Виконання тесту з теми: «Спинний мозок».

/Учням роздаються картки з тестом по темі: «Спинний мозок»/.

Вставте пропущені слова у текст про будову спинного мозку.

Спинний мозок має вигляд шнура діаметром близько— см і довжиною близько — див. Він починається на рівні— — отвори черепа і закінчується на рівні другого — хребця. Спинний мозок розташований усередині— —. На передній і задній сторонах спинного мозку є дві глибокі—, які ділять його на ліву і праву частини. У центрі спинного мозку розташований вузький— —, проходить по всій його довжині. Він заповнений—- рідиною. Біла речовина спинного мозку розташоване—, воно утворене — нервових клітин. Сіра речовина розташована— спинного мозку і представлено—нервових клітин. Спинний мозок складається з — сегменту. Від кожного з них відходить пара—- нервів. Починаються вони двома — переднім і заднім. У передніх — проходять — волокна, а в задніх — волокна.

Перевірка виконання завдання.

Відповіді до тесту: 1 см; 45 см; великого потиличного; поперекового; хребетного каналу; борозни; центральний канал; спинномозкової; по периферії; волокнами; в центрі; тілами; 31; спинномозкових; корінцями; рухові; чутливі.

Вивчення нового матеріалу.

Спільне виведення завдань уроку.

Ви знаєте багато біологічних термінів за темою: «Нервова система», знаєте будова і функції спинного мозку. Як ви думаєте, що ми повинні вивчити сьогодні на уроці? /Учні називають/.

Правильно. Ми повинні вивчити будову і функції головного мозку.

Учитель: Навряд чи буде перебільшенням сказати, що мозок найбільш дивовижний відділ людського організму. Адже за кожну секунду в головний мозок надходить 100 млн. одиниць інформації. Але мозок не тільки пропускає цей потік повідомлень, але і з легкістю керує ним. Вчені вважають, що мозок в змозі вмістити інформацію, якою можна заповнити 20 млн. томів. Але з величезної кількості нейронів використовується 4%. Таким чином, можливості для вдосконалення інтелекту людини великі. За останні роки вчені зробили величезні успіхи в дослідженні мозку і, тим не менш, змушені визнати: те, що вони дізналися, ніщо в порівнянні з тим, що залишається невідомим.

Спробуємо отримати хоча б загальне уявлення про головному мозку і його загадкової діяльності.

1. Розповідь вчителя про будову головного мозку хребетних тварин

( еволюція головного мозку риб, земноводних, плазунів, птахів (наявність великих півкуль) і ссавців (добре розвинені великі півкулі, з’являється кора) і про відділах головного мозку людини (демонстрація таблиць : «Головний мозок хребетних тварин», «Відділи головного мозку»).

Нервова система хребетних тварин складається з головного і спинного мозку, а також відходять від нього нервів. Головний мозок розвивався з переднього відділу нервової трубки. Спочатку утворюються 3 мозкових міхура, надалі передній і задній діляться.

Утворюється 5 мозкових міхурів, відповідних п’яти відділах головного мозку:

1 — передній;

2 – проміжний;

3 – середній;

4 – довгастий;

5 — мозочок.

Довгастий мозок переходить у спинний. Нервова система у тварин, які належать до різних класів хребетних, розвинута неоднаково. Нервова система риб представлена головним і спинним мозком відходять від них численними нервами, що ведуть до зовнішніх та внутрішніх органів.

Нервова система земноводних у зв’язку з напівводних спосіб життя характеризується більш складною будовою порівняно з нервовою системою риб. У головному мозку є ті ж п’ять відділів, але значного розвитку досягає передній мозок. Повільні і одноманітні руху позначилися на слабкому розвитку мозочка.

Нервова система плазунів у зв’язку з активним наземним існуванням зазнає подальше ускладнення. Значно розвиваються всі відділи головного мозку, збільшується і стає опуклим мозочок.

Нервова система птахів у зв’язку з польотом характеризується більш складною будовою, ніж у плазунів. Подальшого розвитку досягають великі півкулі переднього мозку і зорові частки, середній мозок, більш розвинений мозочок.

Найвищого розвитку досягає нервова система ссавців. Значні розміри набуває кора переднього мозку, що складається з декількох шарів нервових клітин. Кора містить звивини і складки. Велика кількість звивин корою переднього мозку визначає більш складну поведінку тварин. Значного розвитку досягають середній мозок і мозочок. Розвиток нервової системи привело до значного ускладнення всіх її відділів.

У людини головний мозок розташований в порожнині черепа і має складну форму. Маса головного мозку у дорослої людини коливається від 1100 до 2000 м, складаючи в середньому 1300-1400 р. Це лише 2% від маси тіла, але складові мозок клітини споживають до 25% енергії, що виробляється в організмі.

Демонстрація таблиці «Відділи головного мозку» .

Відділи головного мозку: довгастий мозок, мозочок, міст, середній мозок, проміжний і великі півкулі головного мозку.

Задній мозок представлений довгастим мозком, мозочком, мостом.

Передній мозок представлений проміжним мозком і великими півкулями.

Довгастий мозок та міст представляють стовбур мозку, а на рівні середнього мозку в ньому виникають дві симетричні половини. В передньому мозку вони роз’єднані і повідомляються між собою перемичками.

У головному мозку є чотири шлуночка:

Між довгастим мозком та мозочком розташовується IV шлуночок, а між симетричними половинами проміжного мозку III шлуночок. У лівій половині великого мозку розташований I шлуночок, у правій – II шлуночок.

2. Складання схеми: «Відділи головного мозку».

Будова головного мозку Функції довгастого і середнього мозку, моста і мозочка .

Учням потрібно в зошиті записати схему і вписати відділи заднього мозку .

Учитель. Вам необхідно дізнатися, яке значення має кожен з відділів заднього мозку і середній мозок і в ході вивчення заповнити таблицю: «Функції відділів головного мозку».

Таблицю спишіть в зошит.

Одним із домашніх завдань буде заповнення таблиці.

Короткий опис статті: будова головного мозку

Джерело: Будова головного мозку Функції довгастого і середнього мозку, моста і мозочка |

Також ви можете прочитати