Будова атомних ядер

12.10.2015

Будова атомних ядер — Ядерна фізика

Розміщено: 23 Березня 2012 р.

Ядро – центральна частина атома, у якій зосереджена практично вся маса атома і його позитивний заряд. Розмір атома складає одиниці ангстрем (1А=10-10м), а ядра

10-4 – 10-5А. Ядро складається з протонів р, що мають заряд +е і нейтронів n – нейтральних часток. Протони і нейтрони називають одним словом нуклони. Перш ніж дати масу нейтрона і протона, зазначимо, що в атомній і ядерній фізиці маса вимірюється в атомних одиницях маси (ємо себе). Одна отримаємо дорівнює 1/12 маси найбільш розповсюдженого ізотопу вуглецю, що в одиницях СІ становить 1,66×10-27кг, частіше маса вимірюється у одиницях енергії – електрон-вольтах (1эВ=1,6×10-19Дж). Враховуючи співвідношення Ейнштейна про взаємозв’язок маси та енергії спокою Е0=mc2, можна показати, що однією отримаємо відповідає енергія Е0=1,66 x10-27 (3 x108)2 /(1,6 x10-19)=931,5 Мев.

Отже, маса нейтрона mn=1,00867 отримаємо або mn=939,6 Мев, маса протона mp=1.00728 отримаємо або mp=938,3 Мев (маса електрона me=5,486×10-4 отримаємо або me=0,511 Мев).

Заряд ядра Ze, де Z – порядковий номер елемента в періодичній системі елементів Менделєєва, дорівнює числу протонів у ядрі. Якщо N – число нейтронів у ядрі, то число нуклонів A=Z+N називають масовим числом. У протона і нейтрона А=1, у електрона А=0.

Прийнято наступне позначення ядер. де X – символ елемента. Наприклад. звідси випливає, що в ядрі урану число нуклонів (масове число) А=Z+N=235, а число протонів Z=92, число нейтронів N=A-Z=235-92=143. Ядра з однаковими Z, але різними А називаються ізотопами. інша частина тексту, формули, таблиці, зображення приховані

Короткий опис статті: будову атомного ядра

Джерело: Будова атомних ядер

Також ви можете прочитати