Будова атомного ядра, allRefs.net

14.10.2015

Будова атомного ядра

Ядро атома складається з протонів і нейтронів, яким надано загальну назву нуклони.

Заряди нуклонів: Заряд протона позитивний, рівний по величині заряду електрона Будова атомного ядра, allRefs.net
. Нейтрон електрично нейтральний, його заряд Будова атомного ядра, allRefs.net
.

Маси нуклонів рівні Будова атомного ядра, allRefs.net

Число протонів Будова атомного ядра, allRefs.net
у ядрі дорівнює числу електронів в цьому атомі, тобто число протонів дорівнює порядковому номеру елемента періодичної таблиці Менделєєва.

Загальне число нуклонів, тобто загальне число протонів і нейтронів, визначається масовим числом Будова атомного ядра, allRefs.net
. Масове число Будова атомного ядра, allRefs.net
дорівнює атомному вазі елемента, округленому до цілого числа.

Очевидно, число нейтронів у ядрі визначається як

Будова атомного ядра, allRefs.net
.

Наприклад, в ядрі урану з масовим числом Будова атомного ядра, allRefs.net
і порядковим номером Будова атомного ядра, allRefs.net
кількість нейтронів Будова атомного ядра, allRefs.net
.

Ядро будь-якого елемента позначається хімічним символом із зазначенням масового числа і числа протонів Будова атомного ядра, allRefs.net
. Наприклад, Будова атомного ядра, allRefs.net

Ядерні частинки позначаються як Будова атомного ядра, allRefs.net

Ядра, що мають однакові зарядовые числа Будова атомного ядра, allRefs.net
, але різні атомні маси називаються ізотопами. Наприклад, Будова атомного ядра, allRefs.net
Будова атомного ядра, allRefs.net

Розмір ядра: діаметр Будова атомного ядра, allRefs.net
тобто Будова атомного ядра, allRefs.net
разів менше діаметра атома Будова атомного ядра, allRefs.net

Частинки, що становлять ядро, пов’язані між собою значними силами взаємного тяжіння, що називаються ядерними силами. Основні властивості ядерних сил:

1. ядерні сили короткодействующие сили, прояв-ляющиеся тільки на відстанях порядку розмірів самого ядра Будова атомного ядра, allRefs.net
;

2. ядерні сили належать до сильних взаємодій: Будова атомного ядра, allRefs.net
;

3. ядерні сили діють між нуклонами незалежно від їх зарядів, тобто як між двома нейтронами, двома протонами, так і між нейтронами і протонами;

4. ядерні сили мають властивість насичення, тобто частинки ядра взаємодіють тільки з певним числом нуклонів.

Є різні моделі будови ядра. Ми розглянемо

тільки найбільш поширені.

Краплинна модель – у цій моделі ядро розглядають як краплю рідини, т. к. і в ядрі і а краплі рідини частинки взаємодіють між собою на малих відстанях; і в ядрі і в краплі рідини поверхневі частинки зазнають одностороннє тяжіння з боку внутрішніх, глибинних, — частинок і у ядрі і в краплі рідини щільність речовини однакова.

Оболочечная модель. Згідно цієї моделі протони і нейтрони ядра, також як і електрони атома, розташовуються на певних енергетичних рівнях. Найбільш стійке ядро, енергетичні рівні якого повністю заповнені. Т. о. ядро це квантово механічна система з дискретними енергетичними рівнями основний рівень і порушені.

Короткий опис статті: будову атомного ядра Будову атомного ядра Медицина Лекція 1 Сьогодні ми з вами приступаємо до вивчення медичної та біологічної фізики. На сайті allRefs.net є практично будь реферат, курсова робота, конспект, лекція, диплом, домашня роботи та ін. навчальний матеріал. Будова атомного ядра, Реферат, курсову, лекція, дипломний, скачати, реферати, конспекти, контрольні роботи, дипломний проект, курсова робота, allRefs.net база рефератів

Джерело: Будова атомного ядра allRefs.net

Також ви можете прочитати