Реферат: Атомне ядро . Фізика > Реферати

17.09.2015

Реферат: Атомне ядро

Короткий зміст роботи

Реферат по физикена тему:»Атомне ядро»Москва 1996 Зміст

1 Історія відкриттів в області будови атомного ядра 3 1.1 Моделі атома до Бору 3 1.2 Відкриття атомного ядра 4 1.3 Атом Бору 7 1.4 Розщеплення ядра 9 1.5 Протонно-нейтронна модель ядра 11 1.6 Штучна радіоактивність 122 Будова і найважливіші властивості атомних ядер 13 2.1 Основні властивості і будова ядра 13 2.2 Енергія зв’язку ядер. Дефект маси 15 2.3 Ядерні сили 18 2.4 Радіоактивність, g-випромінювання, a і b-розпад 19Литература 21 1 Історія відкриттів в області будови атомного ядра Вивчення атомного ядра змушує займатися елементарними частинками.

Причина цього зрозуміла: в ядрах атомів частинок настільки мало, що властивості кожної з них не усереднюються, а, навпаки, відіграють визначальну роль. 1.1 Моделі атома до Бору Розвиток досліджень радіоактивного випромінювання, з одного боку, і квантової теорії — з іншого, привели до створення квантової моделі атома

Резерфорда — Бору. Але створенню цієї моделі передували спроби побудувати модель атома на основі уявлень класичної електродинаміки і механіки. У 1904 році з’явилися публікації про будову атома, одні з яких належали японському фізику Хантаро Нагаока, інші — англійському фізику Д. Д. Томсону. Нагаока представив будову атома аналогічною до будови сонячної системи: роль Сонця грає позитивно заряджена центральна частина атома, навколо якого по встановлених кільцеподібним орбітах рухаються

«планети» — електрони. При незначних зсувах електрони збуджують електромагнітні хвилі. В атомі Томсона позитивну електрику «розподілено» по сфері, у яку вкраплені електрони. У найпростішому атомі водню електрон знаходиться в центрі позитивно зарядженої сфери. У многоэлектронных атомах електрони розташовуються по стійких конфігурацій, розрахованим Томсоном. Томсон вважав кожну таку конфігурацію визначальною хімічні властивості атомів.

Він зробив спробу теоретично пояснити періодичну систему елементів Менделєєва Д. І.. Пізніше Бор вказав, що з часу цієї спроби ідея про поділ електронів в атомі на групи зробилася вихідним пунктом. Але незабаром виявилося, що нові досвідчені факти спростовують модель

Томсона і, навпаки, свідчать на користь планетарної моделі. Ці факти були відкриті Резерфордом. В першу чергу слід зазначити відкриття ядерної будови атома. 1.2 Відкриття атомного ядра Уподібнення атома планетній системі робилося ще на початку XX століття. Але цю модель було важко сполучити з моделями електродинаміки, і вона була залишена, уступивши місце моделі Томсона. Проте у 1904 році почалися дослідження, що призвели до утвердження планетарної моделі. При вивченні a-часток Резерфорд, виходячи з моделі Томсона, підрахував, що розсіювання a-часток не може давати великих кутів відхилень навіть при багатьох зіткненнях з частинкою. І тут Резерфорд звернувся до планетарної моделі. 7 березня 1911 року Резерфорд зробив у філософському товаристві в Манчестері доповідь «Розсіювання a і b-променів і будова атома». У доповіді він, зокрема, говорив: “Розсіювання заряджених часток може бути пояснено, якщо припустити такий атом, що складається з центрального електричного заряду, зосередженого в точці й оточеного однорідним сферичним розподілом протилежної електрики рівної величини. При такому влаштуванні a і b-частки, коли вони проходять на близькій відстані від центра атома, відчувають великі відхилення, хоча імовірність такого відхилення мала». Важливим наслідком теорії Резерфорда була вказівка на заряд атомного центра, що Резерфорд поклав рівним ±Ne. Заряд виявився пропорційним атомному вазі. «Точне значення заряду центрального ядра не було визначено,- писав Резерфорд, — але для атома золота воно приблизно дорівнює 100 одиницям заряду». З наступних досліджень і експериментів Гейгера і Мардсена, які здійснили перевірку формул Резерфорда, виникло уявлення про ядро, як стійку частини атома, що несе в собі майже всю масу атома й володіє позитивним (Резерфорд вважав знак заряду невизначеним) зарядом. При цьому число елементарних зарядів виявилося пропорційним атомному вазі. Заряд ядра виявився найважливішою характеристикою атома. У 1913 році було показано, що заряд ядра збігається з номером елемента в таблиці Менделєєва.

Бор писав: «Із самого початку було ясно, що завдяки великій масі ядра і його малої довжини в просторі порівняно з розмірами всього атома будова електронної системи повинне залежати майже винятково від повного електричного заряду ядра. Такі міркування відразу наводили на думку про те, що вся сукупність фізичних і хім.

. Коментарі до роботи » Реферат: Атомне ядро»

Короткий опис статті: будову атомного ядра Реферат: Атомне ядро, Фізика, Реферати Реферат: Атомне ядро, Фізика, Реферати

Джерело: Реферат: Атомне ядро | Фізика > Реферати

Також ви можете прочитати