Задачі на тему Будова атомних ядер

10.10.2015

Знайшли помилку? Повідомте в коментарях внизу сторінки)

Збірник завдань взято з задачника Чортова, Воробйова за 1988 р.

Фізика атомного ядра і елементарних частинок

§ 40. Будова атомних ядер

Умови завдань і посилання на рішення по темі:

1 Водень збагачені дейтерієм. Визначити масові частки w1 протію та w2 дейтерію, якщо відносна атомна маса Ar такого водню виявилася рівною 1,122.

2 Визначити відношення перерізів ?1/?2 ядер вісмуту 209 83Bi і алюмінію 27 13Al.

3 Ядро нептунія 234 93Np захопило електрон з K-оболонки атома (K-захоплення) і испустило ?-частинку. Ядро якого елемента вийшло в результаті цих перетворень?

40.1 Знаючи постійну Авогадро NA, визначити масу ma нейтрального атома вуглецю 12С і масу m, відповідну вуглецевої одиниці маси.

40.2 Чим відрізняються масове число від відносної маси ядра?

40.3 Хлор являє собою суміш двох ізотопів з відносними атомними масами Ar1=34,969 і Ar2=36,966. Обчислити відносну атомну масу Аг хлору, якщо масові частки w1 і w2 першого і другого ізотопів відповідно дорівнюють 0,754 і 0,246.

40.4 Бор являє собою суміш двох ізотопів з відносними атомними масами Ar1=10,013 і Ar2= 11,009. Визначити масові частки w1 і w2 першого і другого ізотопів у природному відборі. Відносна атомна маса Аг бору дорівнює 10,811.

40.5 Яку частину маси нейтрального атома плутонію становить маса його електронної оболонки?

40.6 Визначити масу ядра літію, якщо маса нейтрального атома літію дорівнює 7,01601 a. е. м.

40.7 Вкажіть, скільки нуклонів, протонів, нейтронів містять такі ядра: 1) 3 2Не; 2) 10 5В; 3) 23 11Na; 4) 54 26Fe; 5) 104 47Ag; 6) 238 92U.

40.8 Напишіть символічні позначення ядер ізотопів водню і назвіть їх.

40.9 Вкажіть, скільки існує ядер з масовим числом А=3. Напишіть символічні позначення ядер.

40.10 Які містять ізотопи два нейтрона? (Дати символічну запис ядер.)

40.11 Визначити атомні номери, масові числа і хімічні символи дзеркальних ядер, які вийдуть, якщо в ядрах 3 2Не, 7 4Be, 15 8О протони замінити нейтронами, а нейтрони — протонами. Привести символічну запис одержані ядер.

40.12 Визначити діаметри наступних ядер: 1) 8 3Li; 2) 27 13Al; 3) 64 29Cu; 4) 125 50Sn; 5) 216 84Po.

40.13 Визначити концентрацію нуклонів в ядрі.

40.14 Оцінити, яку частину від об’єму атома кобальту становить обсяг його ядра. Щільність р кобальту дорівнює 4,5 *10^3 кг/м3.

40.15 Показати, що середня щільність ядерної речовини однакова для всіх ядер. Оцінити (за порядком величини) її значення.

40.16 Використовуючи співвідношення Z=A/2, яке справедливо для багатьох легких ядер, визначити середню об’ємну щільність заряду ядра.

40.17 Два ядра 10 5B зблизилися до відстані, рівного діаметру ядра. Вважаючи, що маса і заряд рівномірно розподілені по об’єму ядра, визначити силу F1 гравітаційного тяжіння, силу F2 кулонівського відштовхування і ставлення цих сил.

40.18 Яке значення спина нуклона (в одиницях h)?

40.19 Що називається спіном ядра? З чого він складається?

40.20 Які значення може мати спін ядра (в одиницях h)?

40.21 Які теоретично можливі значення спина (в одиницях h) можуть мати такі ядра: 1) 2 1H; 2) 3 1H; 3) 3 2Не; 4) 4 2Не?

40.22 Які значення може мати спін (в одиницях h) таких ядер: 1) парно-парних; 2) парно-парних; 3) непарно-парних; 4) непарно-непарні?

40.23 первісної моделі ядра передбачалося, що ядро складається з протонів і електронів. Показати, що це припущення не виправдовується, наприклад для ядра азоту 14 7N (азотна катастрофа). Спін ядра азоту дорівнює h, протона 1/2 h і електрона 1/2 h.

40.24 Спін дейтрона, що знаходиться в основному стані, дорівнює h. Знаючи, що спін квантове число протона дорівнює 1/2, визначити теоретично можливі значення спина нейтрона.

40.25 Що таке ядерний магнетон і як він висловлюється?

40.26 Яке співвідношення між ядерним магнетоном і магнетоном Бора?

40.38 У чому проявляється нецентральный характер ядерних сил?

40.39 Що означає властивість насичення ядерних сил?

40.40 Що називається віртуальними частинками і яку роль вони відіграють в поясненні ядерних сил?

40.41 Ядро радію 226 88Ra викинуло ?-частинку (ядро атома гелію 4 2Не). Знайти масове число А і зарядове число Z знову утворився ядра. По таблиці Менделєєва Д. І. визначити, якому елементу це ядро відповідає.

40.42 Ядро азоту 14 7N захопило ?-частку і испустило протон. Визначити масове число А і зарядове число Z утворився в результаті цього процесу ядра. Вказати, якому елементу це ядро відповідає.

40.43 Ядро цинку 65 30Zn захопило електрон з K-оболонки атома (K-захоплення). Вказати, ядро якого елемента перетворилося ядро цинку (написати хімічний символ елемента, масове і зарядове число).

40.44 Ядро берилия 7 4Be захопило електрон з K-оболонки атома. Яке ядро утворилося в результаті K-захоплення?

40.45 В ядрі ізотопу вуглецю 14 6C один з нейтронів перетворився в протон (?-розпад). Яке ядро вийшло в результаті такого перетворення?

40.46 Два ядра гелію (4 2He) злилися в одне ядро, і при цьому був викинутий протон. Вкажіть, ядро якого елемента утворилося в результаті такого перетворення (наведіть символічну запис ядра).

40.47 В ядрі ізотопу кремнію 27 14Si один з протонів перетворився в нейтрон (?+-розпад). Яке ядро вийшло в результаті такого перетворення?

40.48 Ядро цинку 62 30Zn захопило електрон з К-оболонки і через деякий час испустило позитрон. Яке ядро вийшло в результаті таких перетворень?

40.49 Ядро плутонію 238 94Pu зазнала шість послідовних ?-розпадів. Написати ланцюжок ядерних перетворень із зазначенням хімічних символів, масових та зарядових чисел проміжних ядер і кінцевого ядра.

40.50 Покоившееся ядро радону 220 86Rn викинуло ?-частинку зі швидкістю v=16 Мм/с. яке ядро перетворилося ядро радону? Яку швидкість v1 воно отримало в результаті віддачі?

Короткий опис статті: будову атомного ядра Завдання на тему Будова атомних ядер

Джерело: Завдання на тему Будова атомних ядер

Також ви можете прочитати