Тема уроку Білки, їхня будова, властивості, біологічні функції.

08.10.2015

Тема уроку «Білки, їхня будова, властивості, біологічні функції». 10-й клас (профільний рівень)

Мета: розвиток і систематизація на межпредметном рівні знань про природних високомолекулярних речовинах — білках, їх будову, властивості та значення у житті людини.

Завдання уроку:

    Освітні. використовуючи міжпредметні зв’язки з хімією, згадати про рівні організації білкових молекул, механізмі утворення первинної структури білка, причини утворення вторинної, третинної, четвертинної структур; показати різноманіття хімічних властивостей білків; розкриваючи причинно-наслідкові зв’язки (функції — будову — конфігурація — властивості); Виховні. виховувати пізнавальну активність учнів, що веде до здорового способу життя. Розвиваючі. розвивати в учнів уміння аналізувати теоретичний матеріал, працювати з Інтернет-ресурсами, знаходити взаємозв’язки, формулювати висновки, розвивати пізнавальний інтерес до предмету.

Тип уроку: урок вивчення та первинного закріплення нових знань.

Обладнання: комп’ютер, єдина колекція цифрових освітніх ресурсів 10 клас по темі « Білки».

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація знань

Тема уроку: «Білки».

Вчитель: Що таке життя? Звідки вона взялася на Землі? Ці питання хвилюють людей завжди. Протягом століть накопичувалися спостереження, що проводилися дослідження, створювалися теорії. Одні служили основою нових досліджень, інші гинули через неспроможність

Накопичено достатньо матеріалу, щоб дати наступне визначення життя: «Життя є спосіб існування білкових тіл, істотним моментом якого є постійний обмін речовин з навколишнім їх зовнішньою природою, причому з припиненням цього обміну речовин припиняється і життя, що призводить до розкладання білка»

Білки — російська назва даного класу, міжнародне — протеїни. Ці назви — синоніми. Назви цього класу речовин підтверджують їх першорядне значення.

Білкові тіла приваблюють вчених і інтерес до їх структурі і функціям безперервно зростає. Незважаючи на досягнуті успіхи, дотепер залишаються нез’ясованими деякі механізми участі цих найважливіших сполук у процесах, що протікають в живій природі. Білки самі складні органічні речовини з самими великими молекулами. Вони володіють рядом особливостей, які не властиві іншим органічним сполукам. Насамперед, згадаємо функції сполук:

III. Вивчення нової теми (робота в комп’ютерному класі)

А) Вступне слово вчителя.

чи Знаєте Ви:

1. Білок ніколи не переходить в жир — порада лікаря-дієтолога.

2. Утворення зморшок пов’язане з зменшенням натурального білка колагену і

упорскуванням його у верхній шар шкіри колаген відшкодовується. Майже всі дрібні і великі зморшки можна коригувати цією терапією — порада лікаря-косметолога.

3. Сучасна назва білків-ферментів — ензими.

4. Вироблення імунітету — це важлива захисна функція білка. Дієта знижує імунітет.

5. Вивчення білків дозволило відповісти на питання, чому одні люди високого зросту, а інші низького, одні-повні, інші худі, одні повільні, інші моторні, одні сильні, інші слабкі.

6. Всі білки в організмі людини постійно руйнуються і синтезуються. Період напіврозпаду білків в тілі людини 80 днів, в м’язах, шкірі, мозку — 180 днів, у сироватці крові та печінці — 10 днів, у ряду гормонів він обчислюється годинами і навіть хвилинами (інсулін).

7. Кожен вид володіє власними видами білків. Якщо б у білку не було б закладено цієї якості, то не було б такого розмаїття життєвих форм, до яких належимо і ми.

Зрозуміти, яким чином білки здійснюють перераховані вище різноманітні функції, непросто. Єдиний спосіб наблизитися до вирішення цього завдання — дізнатися, з чого побудований білок, як розташовані структурні елементи, складові його молекулу, по відношенню один до одного і в просторі, як вони взаємодіють один з одним і речовинами зовнішнього середовища, тобто вивчити будову і властивості білків

Б) Самостійна робота учнів з матеріалами мережі Інтернет.

План роботи:

1. Історична довідка.

Пройшовши по посиланнях, вивчіть отриману інформацію і оформіть її у вигляді короткого конспекту.

2. Біологічне значення білків.

Робота з ЦОР

(ЦОР — структури білків: картки ресурсів№ 125484, 125485, 125489,125492).

Оформити роботу у вигляді короткого звіту.

В) Обговорення результатів роботи

Запитання для обговорення:

Приклади джерел білка? (Їх джерелами є м’ясо, риба, молоко, соя, боби, горох.)

Висновок: Білки зустрічаються в рослинних і тваринних організмах.

— Які елементи входять до складу білків? Середній вміст хімічних елементів у білках

С (вуглець) — 50-55%; (кисень) — 19-24%; N (азот) — 15-18%; Н (водень) — 6-8 %; S (сірка) — 0,3-2,5%; Р (фосфор) — до 0-5%.

До складу білків можуть входити хлор, фтор, йод, а також метали: цинк, магній, залізо, мідь.

— Яка середня маса білкових молекул? Величезна.

Альбумін — білок яйця C237 H386 O78 N58 S2 = 5.354;

Білок молока — C1864 H3012 O576 N468 S21 = 41.820

Одна ланка гемоглобіну — C738 H1160 O208 N203 S2 Fe = 65.224

Висновок: Ні одне з природних сполук не володіє такими необмеженими потенційними можливостями ізомерії, як білки. Саме так реалізується в природі нескінченну різноманітність структури білкових тіл, що дає початок мільйонам рослинних і тваринних видів. Кожен вид володіє власними видами білків. Якби в первинній структурі білка не було б закладено цієї якості, то не було б такого розмаїття життєвих форм, до яких належимо і ми .

— Яка структура є найміцнішою? Чому? (Первинна, т. к. зв’язку міцні ковалентні.)

Саме за допомогою радикалів реалізується одне з видатних властивостей білків — їх незвичайна багатогранна хімічна активність. Причинно-наслідкові зв’язки: функції — будову — конфігурація — властивості).

Це цікаво: Навіщо маринують м’ясо?

Під впливом оцтової кислоти або лимонної відбувається частковий гідроліз білків. Білки розпадаються на полі — і дипептиды. В шлунку під впливом ферментів цей процес продовжується і в підсумку приводить до утворення амінокислот. Таким чином, маринування полегшує переварювання білка.

Білки + Н2 > поліпептид + Н2 > дипептиды + вода > α-амінокислоти.

2. Відношення до води утворюють колоїдні розчини (слайд 9)

Альбумін + вода; желатин + вода, проростання насіння квасолі, гороху і т. д.

Це цікаво: У чому причина утворення піни на поверхні м’ясних бульйонів, смажених, рибних і м’ясних виробів? (слайд 10) (Пояснюється згортанням розчинних у воді білків (альбуміни, глобумины).

3. Осадження білків може відбуватися під впливом температури, хімічних речовин, променистої енергії та інших факторів. При слабкому впливі розпадається тільки четвертинна структура, при більш сильному — третинна, а потім — вторинна, і білок залишається у вигляді поліпептидного ланцюга. Цей процес частково звернемо: якщо не зруйнована первинна структура, то денатурований білок здатний відновлювати свою структуру. Звідси випливає, що всі особливості будови макромолекули білка визначаються його первинною структурою — оборотне (высаливание):

Необоротне — денатурація

— Якою реакцією можна довести наявність у білках вуглецю, водню, кисню? (Реакцією розкладання при температурі яєчного білка. При цьому утворюються леткі продукти — запах палених пір’я. Ця особливість білків використовується для їх виявлення. Руйнуються всі структури білка.)

Висновок: Денатурація білків — втрата природних властивостей (розчинності та ін) внаслідок порушення структури молекул.

Біологічне значення білків

Білки входять до складу мозку, всіх внутрішніх органів, скелета і суглобів, шкіри, волосяного покриву і т. д. В крові у розчиненому вигляді міститься білок гемоглобін, що забезпечує перенесення кисню по всьому організму. Багато білки виконують роль ферментів — каталізаторів обміну речовин в живих організмах. В рослинах білки концентруються в основному в насінні. Білковий обмін тісно пов’язаний з обміном вуглеводів і нуклеїнових кислот. Істотний вплив на білковий обмін впливає характер харчування, якісний та кількісний білковий склад їжі. Джерелами білків можуть служити не тільки тваринні продукти (м’ясо, риба, яйця, сир), але і рослинні, наприклад, плоди бобових (квасоля, горох, соя, арахіс, які містять до 22-23 % білків по масі), горіхи і гриби. Однак найбільше білка в сирі (до 25 %), м’ясних продуктах (у свинині 8-15 %, баранини 16-17 %, яловичині 16-20 %), птиці (21 %), риби (13-21 %), яйця (13 %), сирі (14 %). Молоко містить 3 % білків, а хліб 7-8 %. Серед круп чемпіон по білках — гречана (13 % білків в сухий крупі), тому саме її рекомендують для дієтичного харчування. Щоб уникнути «надмірностей» і в той же час забезпечити нормальну життєдіяльність організму, треба, насамперед, дати людині з їжею повноцінний за асортиментом набір білків. Якщо білків у харчуванні бракує, доросла людина відчуває занепад сил, у нього знижується працездатність, його організм гірше чинить опір інфекції і застуди. Що стосується дітей, то вони при неповноцінному білковому харчуванні сильно відстають у розвитку: діти ростуть, а білки — основний «будівельний матеріал» природи. Кожна клітина живого організму містить білки. М’язи, шкіра, волосся, нігті людини складаються головним чином з білків. Більш того, білки — основа життя, вони беруть участь в обміні речовин і забезпечують розмноження живих організмів. Присутність протеїнів кремів проти зморшок, тоніках, піни для ванни і ін оберігає шкіру від висушування, надає їй м’якість і пружність. Застосовуються протеїни також у косметичних засобах для нігтів. Є активними речовинами в засобах для догляду за волоссям (лікувальні бальзами, кондиціонери для волосся). Благотворно діють на порушену структуру волосся, зміцнюють їх коріння.

Таким чином, можна сказати білки = життя.

3. Питання для самоконтролю та інтерактивний тест (ЦОР, картка ресурсу № 125493)

    Що таке білки? Перерахувати види просторової конфігурації білків? Яку роль відіграють водневі зв’язки в будові білкових молекул? Охарактеризуйте фізичні властивості білків. Які реакції характерні для білків? Що таке денатурація білків? Які функції виконують білки в організмі?

Виставити оцінки за урок.

5. Домашнє завдання:

Короткий опис статті: будова білків Мета: розвиток і систематизація на межпредметном рівні знань про природних високомолекулярних речовинах білках, їх будову, властивості та значення у житті людини.Завдання уроку:Образовательн білків, білки, білка, функції, речовин, Білки, структури, зв’язку, інші, білкових, білок, цього, властивості, склад, молекул, життя, людини, таке, уроку

Джерело: Тема уроку «Білки, їхня будова, властивості, біологічні функції». 10-й клас (профільний рівень) » Світ вчителя — Міжнародний освітній інтернет-портал

Також ви можете прочитати